Nowa Wieś oraz Skibniew z dofinansowaniem

podpisanie umw na MIAS MAZOWSZE 2018 27.06.201827 czerwca pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Gminą Sokołów Podlaski zostały zawarte umowy o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadań pn.: Remont boiska sportowego, skoczni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą w miejscowości Nowa Wieś w Gminie Sokołów Podlaski oraz Remont placu zabaw w miejscowości Skibniew-Podawce w Gminie Sokołów Podlaski.

Zadanie pn.: Remont boiska sportowego, skoczni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą w miejscowości Nowa Wieś w Gminie Sokołów Podlaski obejmuje swoim zakresem remont istniejącego boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi, tj.:

  • wykonanie nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej o powierzchni 1431m2,
  • wykonanie skoczni do skoku w dal (rozbieg z nawierzchni przepuszczalnej mineralnej oraz zeskok wypełniony piaskiem o powierzchni 35m2)
  • wykonanie koła do pchnięcia kulą o powierzchni 4m2.

Natomiast zadanie pn.: Remont placu zabaw w miejscowości Skibniew-Podawce w Gminie Sokołów Podlaski obejmuje swoim zakresem doposażenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia takie jak karuzela krzyżowa, huśtawka podwójna, zestaw ze zjeżdżalnią oraz tablica informacyjna. Wykonana zostanie także nawierzchnia bezpieczna placu zabaw o powierzchni do 136 m2 z piasku atestowanego o grubości 20 cm obramowana obrzeżami betonowymi na ławie betonowej.

Zadania pn. „Remont boiska sportowego, skoczni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą w miejscowości Nowa Wieś w Gminie Sokołów Podlaski” oraz Remont placu zabaw w miejscowości Skibniew-Podawce w Gminie Sokołów Podlaski współfinansowane są przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.