Piknik ekologiczny w Repkach

ekopiko224 czerwca w niedzielne popołudnie odbył się „Piknik ekologiczny” organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Repkowskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Repkach, Młynem „Bracia Górscy" oraz OSP w Repkach. Ulewny deszcz i chłód sprawiły, że impreza przebiegała w hali sportowej i w budynku gimnazjum. Pogoda zawiodła, lecz nie zawiedli mieszkańcy Gminy Repki licznie uczestnicząc w pikniku.

ekopikoW imieniu organizatorów zebranych przywitała sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Repkowskiej, Ewa Czarkowska. Krótko przedstawiła operację w ramach której realizowany jest Piknik ekologiczny „Operacja pod nazwą Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Repki ma na celu podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w Gminie Repki w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach operacji przeprowadzono szereg działań:
ekopiko3 – uczniowie trzech szkół z Gminy Repki uczestniczyli w trzydniowych warsztatach o tematyce ekologicznej. Tematy warsztatów: „Ocieplenie klimatu, przyczyny i skutki ocieplenia”, „Energia odnawialna energią przyszłości”, „Niska emisja-smog”,
 – zorganizowano trzy wyjazdy edukacyjne połączone z warsztatami do Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy w celu z popularyzowania informacji na temat odnawialnych źródeł energii i wskazania sposobów wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 – uczniowie szkół w Skrzeszewie i w Repkach uczestniczyli w wycieczkach rowerowych do Wasilewa Szlacheckiego, gdzie znajduje się wzdłuż brzegu rzeki Bug ścieżka ekologiczna pn. „Mali i duzi ornitolodzy” oraz do rezerwatu „Śnieżyczki” i do miejscowości Nieciecz, gdzie usytuowany jest wiatrak wytwarzający energię odnawialną,
 – zbudowano ścieżkę edukacyjno-ekologiczną w pobliżu placu zabaw przy Zespole Szkół w Repkach,
 – odbyły się trzy konkursy „Eko-piosenka”, „Eko-teatr”, „Eko-widoczek”.
ekopiko4W konkursach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Repki. Celem było rozbudzenie zainteresowań ekologicznych, kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska,
 – w niedzielę planowany jest wyjazd edukacyjny do elektrowni wiatrowej połączony ze spływem kajakowym” w skrócie o działaniach mówiła sekretarz.
Podczas pikniku wystąpili laureaci konkursów „Eko-teatr” i „Eko-piosenka”, Ogłoszono wyniki konkursu „Eko-widoczek.”
W grupie wiekowej – ucz. kl. I-III pierwsze miejsce zdobyła Julia Pankiewicz, 2 miejsce ex aequo Magdalena Głogowska i Gabriel Bojar.
W grupie –ucz. IV-VII pierwsze miejsce otrzymała Krystyna Kalinowska, drugie Gabriela Wasilewska, trzecie ex-aequo Klaudia Antoniak i Martyna Lipka.
W grupie gimnazjaliści – pierwsze miejsce komisja przyznała Weronice Jadczuk, drugie Natalii Abramczyk.
Laureatom wymienionych konkursów wójt Gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz wręczyła nagrody, dyplomy wręczali przewodniczący komisji konkursowych.
Gorąco oklaskiwano pokazy zapaśnicze, taneczne i wokalne kół zainteresowań GOK w Repkach. Wystąpiły gościnnie formacje taneczne z Jabłonny Lackiej oraz formacja „Hip-hop Dance Family" z Sokołowa Podlaskiego.
ekopiko1Dalsza część pikniku przebiegała w plenerze, ponieważ zaświeciło słońce i ociepliło się. Na scenie zagrała „Kapela Wuja Krzycha” wykonując muzykę biesiadną, która sprawiała, że z przyjemnością biesiadowano przy stołach delektując się specjałami z kuchni pani Bożeny Cieślak. Przed występem gwiazdy pikniku popis gry na akordeonie dał uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach, Piotr Chormański. O godz. 17.00 przed sceną zaczęli gromadzić się fani zespołu „BAYERA”. Wokalista zespołu Jarek Krzyżanowski rozpalił widownię, wykonując znane fanom piosenki i chętnie rozdając swoje płyty.
Dzieci i młodzież chętnie korzystali z różnych, celowo dla nich przygotowanych atrakcji. Stanowiska naukowo-eksperymentalne połączone z zabawą były oblegane nie tylko przez dzieci i młodzież, budziły także duże zainteresowanie osób dorosłych. Animatorzy zabaw mieli pełne ręce roboty, a na stanowisku edukacyjnym Nadleśnictwa w Sokołowie Podlaskim dzieci mogły poszerzyć wiedzę na temat drzew i środowiska leśnego.