Dni Kultury w Repkach

kultPiątego i szóstego czerwca uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach oglądali prezentacje teatralne i wokalne uczniów wszystkich placówek oświatowych z Gminy Repki. Prezentacje przebiegały w hali sportowej w Repkach wypełnionej po brzegi przez uczniów wszystkich klas szkoły w Repkach. W pierwszym dniu odbył się przegląd teatrzyków ekologicznych „EKO-TEATR”, w drugim Festiwal Piosenki Ekologicznej „EKO-PIOSENKA”. Dwa wydarzenia artystyczne odbyły się w ramach operacji pn. „Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Repki realizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Repkowskiej, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020". Operacja ma na celu podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w Gminie Repki w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Celem przeglądów było promowanie teatralnych i wokalnych form twórczości oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży problemem ekologii., a także kształtowanie wśród uczestników konkursów emocjonalnego stosunku do ochrony przyrody oraz twórczej postawy w oparciu o wspólną „zabawę w teatr i piosenkę”.

Zarówno inscenizacje, jak i piosenki zawierały treści ekologiczne, to był warunek uczestnictwa. Spektakle oceniała komisja w składzie: Milena Jabłońska – przewodnicząca komisji, Lucyna Woźnica i Alicja Ostromecka. Jury najwyżej oceniło w grupie wiekowej ucz. kl. I-III grupę teatralną „Zintegrowani” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach za spektakl „Eko – Kapturek”.

W kategorii uczniów IV-VII pierwszą nagrodę zdobyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach za inscenizację „Głosy mieszkańców lasu”.W kategorii uczniów gimnazjów pierwsze miejsce przyznano gimnazjalistom z Repek za spektakl „Na ratunek ziemi”.

Komisja uznała, że w przekroju całego przeglądu teatralnego grupa „Zintegrowani" była najlepsza, pod względem warsztatu teatralnego i tej grupie przyznała nagrodę Grand Prix.

W kategorii najlepszy aktor nagrody otrzymały Zuzanna Małczuk - uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach za kreację „Eko-Kapturka” oraz Jula Czarnocka - uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach za kreację „Drzewa”.

kult1W drugim dniu w hali sportowej rozbrzmiewały piosenki w wykonaniu solistów, duetów i zespołów. W tym dniu wykonawców oceniała komisja w składzie: Michał Ostromecki – przewodniczący komisji, Milena Jabłońska, Alicja Ostromecka i Adam Bochaj. Publiczność, którą stanowili uczniowie szkoły w Repkach, żywo i spontaniczne reagowała na wykonawców, co sprawiło że atmosfera festiwalu była wspaniała i dodawała skrzydeł młodym artystom. Komisja bardzo wysoko oceniła poziom ffestiwalu. Werdykt jury był bardzo szeroko uzasadniany przez przewodniczącego komisji Michała Ostromeckiego. Oto on:

W kategorii soliści: w grupie wiekowej I-III pierwsze miejsce ex equo zdobyli Magdalena Głogowska i Stanisław Sawicki – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie, drugie miejsce przyznano Julii Pankiewicz ze szkoły w Repkach, trzecie Darii Grodzkiej z Repek, wyróżniono występ Patrycji Bielińskiej, również uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach.

W kategorii uczniowie kl. IV-VII pierwsze miejsce komisja jednogłośnie przyznała Wiktorii Koprowskiej - uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach, za wykonanie piosenki pt. „Jesteśmy dziećmi ziemi”. Występ Wiktorii komisja uznała za najlepszy na festiwalu. Drugie miejsce zdobyła Martyna Lipka - uczennica szkoły w Repkach. Trzecie miejsce przyznano Natalii Pietranik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie.

W kategorii zespoły pierwsze miejsce zajęły „Nutki” z Repek, drugie - „Wesołe Nutki z Wyroząb-Podawców, trzecie - „Czwartaki” z Repek.

W kategorii duety nie przyznano pierwszego miejsca, drugie miejsce zdobył duet Julia Skorupka i Wiktoria Koprowska, trzecie miejsce ex equo: Martyna Soczyńska i Anna Strus oraz Oliwia Kamińska i Martyna Wicenciak. Wszystkie dziewczynki są uczennicami Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach.