Gmina Repki pomaga Powiatowi Sokołowskiemu dla dobra mieszkańców

powDwie uchwały dotyczące finansów w środę 30 maja, na sesji, przyjęła Rada Gminy Repki. Pierwsza uchwała dotyczy zgody na zaciągnięcie kredytu do 2,5 mln zł, a druga udzielenia pomocy finansowej powiatowi. Za nimi kryje się aż 8 inwestycji, w tym 6 dotyczących dróg. Władze gminy Repki chcą je sfinansować dla dobra mieszkańców.

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez gminę kredytu do maksymalnej wysokości 2,5 mln zł. Jego realna wielkość, jak przewiduje wójt gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, powinna być niższa.
Pożyczone pieniądze mają zostać przeznaczone na wsparcie inwestycji na terenie gminy Repki, z czego na zadania własne tj.:

  1. Poprawa infrastruktury wodnościekowej na terenie gminy  Repki - 441.375 zł.
  2. Przebudowa drogi gminnej Zawady – Remiszew Duży (248.625 zł).
  3. Przebudowa dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim – (489 tys. zł.)
  4. Urządzenie przestrzeni publicznej wsi Borychów - 240 tys. zł

i na wsparcie inwestycji powiatowych tj.:

  1. Dotacja na pomoc finansową dla powiatu sokołowskiego na realizację odbudowy drogi  kategorii powiatowej Kożuchówek -Włodki (około 1,7 km) - 611 tys. zł.
  2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej we wsi Karskie - 370 tys. zł.
  3. Przebudowa drogi kategorii powiatowej we wsi Kanabród - 100 tys. zł.

Spłata rozpocznie się za rok i zostanie rozłożona na 6 lat, a bank zostanie wyłoniony w drodze przetargu tak, żeby wybrać ofertę najkorzystniejszą dla gminy.

Druga przyjęta uchwała dotyczyła „Udzielenia pomocy finansowej powiatowi sokołowskiemu”. Tym razem nie chodziło o kredyt, ale o przekazanie powiatowi pieniędzy zabezpieczonych w budżecie gminy na 2018 r. na planowaną przebudowę drogi powiatowej Józin- Kamianka.  Dotyczy to planowanego do modernizacji odcinka o łącznej długości ok  1 km 230 m. W budżecie gminy na ten cel zostało zabezpieczone 172.600 zł.