Grochów. Dzień Projektów Edukacyjnych

edu6 czerwca odbyła się publiczna prezentacja projektów gimnazjalnych uczniów klasy drugiej. Uroczystości towarzyszyli zaproszeni goście: pani Edyta Andryszczyk, która reprezentowała Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim, rodzice uczniów klasy drugiej, dyrektor szkoły pan Wojciech Grądzki, opiekunowie grup projektowych, pozostali nauczyciele a także koleżanki i koledzy ze szkoły.

Projekt edukacyjny to działanie mające na celu rozwiązanie jakiegoś problemu, odszukanie odpowiedzi na ważne pytania, sformułowanie rozwiązania.
Udział w projekcie edukacyjnym umożliwia uczniom zdobywanie i rozwijanie umiejętności kluczowych, takich jak: współpraca w grupie, wcielanie się w różne role, komunikowanie się, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji, stawianie pytań i formułowanie wniosków, planowanie pracy, samokontrola i samoocena oraz prezentowanie wyników pracy na forum.

Członkowie czterech grup projektowych zaprezentowali swoje kilkumiesięczne dokonania z takich tematów jak „Bezpieczeństwo w sieci”, „Święta w Wielkiej Brytanii”, "Znaczenie mleka dla zdrowia człowieka” oraz „Zdrowy tryb życia”. Opiekunami grup projektowych byli: pani Sylwia Kosieradzka, pani Małgorzata Nowicka, pani Anna Domańska oraz pan Dariusz Dacków.

Przygotowane prezentacje wzbudziły zainteresowanie publiczności. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością w realizacji swoich projektów. Zaprezentowali prezentacje multimedialne, filmy, wywiady, scenki, interaktywny quiz kahoot, prace plastyczne oraz swoje zdolności aktorskie i dziennikarskie. Odbyła się również degustacja pysznych pankejków oraz różnorodnych serów. Wysiłek włożony w wykonywanie poszczególnych zadań opłacił się. Uśmiechnięte twarze i ogromne brawa były najlepszym dowodem na to, że projekty były udane. zowi Piotrowi Wyszyńskiemu i Pani Joannie Koszewskiej – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.