Powiat sokołowski. Kolejne drogi będą przebudowywane

IMG 902629 maja odbyło się podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mostowych „MIKST” Sp. z O.O. na przetarg pn.: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego” - Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska - Sabnie wraz z przebudową przepustów. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin; Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna: ROBOTY BITUMICZNE.
Planowany termin wykonania robót to:
1. Rozbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska - Sabnie wraz z przebudową przepustów:
Etap I ( od km 1+062,00 do km 2+400,00) – 15.11.2018 r.
Etap II ( od km 2+400,00 do km 7+743,58) – 31.07.2019 r.
2. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin:
Termin umowny zakończenia robót budowlanych: 15.11.2018 r.
3. Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna:
Termin umowny zakończenia robót budowlanych: 15.11.2018 r.