Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wirów- Wasilew Skrzeszewski

finansjerka28 maja w Siedlcach odbyło się uroczyste podpisanie umów o wsparciu finansowym w formie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na wybudowanie lub zmodernizowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz przedstawiciele gmin i powiatów.

- Dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych jest szczególnie ważny w regionie typowo rolniczym, takim jak Mazowsze - podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. - 65 proc. województwa zajmują użytki rolne. Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To nie tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podnosi komfort życia na wsi.

finansjerka1Na ogłoszony w ubiegłym roku przez urząd marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano w sumie 312 zadań. Na ich realizację Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 30,1 mln zł. Gmina Jabłonna Lacka otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000 zł na realizację zadania pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wirów- Wasilew Skrzeszewski”. Umowę w imieniu Gminy Jabłonna Lacka podpisał wójt Wiesław Michalczuk oraz skarbnik Grażyna Strąk.