Kolejne środki dla Powiatu Sokołowskiego

o17 maja w Warszawie została podpisana umowa na realizację operacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018 – 2019. Umowę z ramienia Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wniosku złożonego w ramach konkursu dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przez Powiat Sokołowski podpisała Janina Ewa Orzełowska wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Radosław Rybicki dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przedstawicielami Powiatu starostą Leszkiem Iwaniukiem i wicestarostą Martą Sosnowską. Partner KSOW czyli Powiat Sokołowski dzięki dofinansowaniu w kwocie 24 949,89 zł zrealizuje operację pt. „Regionalne zwyczaje żniwne i dożynkowe”.

Już dziś zapraszamy na obcowanie z kulturą ludową i regionalnymi zwyczajami podczas Dożynek Powiatowych, które odbędą się 2 września 2018 roku w Sokołowie Podlaskim przy Parafii Miłosierdzia Bożego.