Repki. Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego

DSC 0035Recytacja to sztuka przekazywania słuchaczom utworu literackiego. Jest ona nie tylko ćwiczeniem pamięci, lecz wzbogaca także język i styl recytującego, uczy poprawnej wymowy i kształci smak estetyczny. 14 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Repkach odbyły się eliminacje gminne 35. Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. Celem konkursów recytatorskich jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem, rozbudzenie zainteresowania poezją i prozą oraz upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji. Finał konkursu odbędzie się w Miejskim Ośrodku kultury w Siedlcach. Przed laureatami eliminacji gminnych jeszcze eliminacje powiatowe, które odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim, a później, przy odrobinie szczęścia, finał.

Przesłuchania przebiegały w dwóch grupach wiekowych: uczniowie kl. I – III, kl. IV-VI. Uczestnicy konkursu prezentowali jeden  wiersz i jeden fragment prozy. Jury konkursowe w młodszej grupie wiekowej przyznało ex aequo I miejsce Milenie Mazurczak ze Szkoły Podstawowej w Wyrozębach Podawcach i Zuzannie Małczuk z GOK w Repkach. Na III miejscu uplasował się Mateusz Czarnocki ze Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach. W starszej grupie wiekowej pierwsze miejsce zdobyła Julia Czarnocka ze Szkoły Podstawowej w Wyrozębach. Komisja wyraziła uznanie opiekunom oraz recytatorom za bardzo dobry wybór repertuaru, uwzględniający wiek wykonawcy oraz wysoką wartość literacką prezentowanych utworów. Laureatom eliminacji gminnych życzymy sukcesów w następnych etapach konkursu.