Jabłonna Lacka. Szkolna kampania walki z hałasem

jab„Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę”- pod takim hasłem od kwietnia do maja, w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej przeprowadzono szkolną kampanię walki z hałasem. Celem kampanii było uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, wskazanie sposobów zapobiegania jego skutkom oraz ograniczenie hałasu na przerwach w szkole. Organizatorami kampanii byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jabłonnie Lackiej, SKO oraz Samorząd Uczniowski.

Do akcji włączono wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W regulaminie przewidziano zadania dla poszczególnych klas. Najmłodsi uczniowie zaprojektowali znaczek, będący symbolem walki z hałasem. Zwycięski znaczek został wydrukowany i rozpropagowany wśród uczniów, w dniu podsumowania kampanii. Uczniowie IV-VII przygotowali oryginalne hasła i wierszyki oraz plakaty zawierające treści będące antyreklamą hałasu i propagujące korzyści z przebywania w ciszy. Uczniowie klas II i III gimnazjum przedstawili prezentacje multimedialne. Samorząd Uczniowski, SKO oraz opiekunowie świetlicy przygotowali "Skrzynkę pomysłów do walki z hałasem w szkole”, która znajdowała się na świetlicy. Każdy uczeń  mógł wrzucić do skrzynki przemyślany opis swojego sposobu zwalczania hałasu w szkole. Pomysły zostaną wykorzystane w praktycznych działaniach. Pani pedagog opracowała i przeprowadziła w klasach IV – VII i II-III gimnazjum ankietę na temat szkodliwego wpływu hałasu na nasze zdrowie, której  wyniki zostały przedstawione na podsumowaniu konkursu. W klasach IV-VII oraz II-III gimnazjalnych, powołano grupę „Strażników ciszy”, która w czasie kampanii pomagała nauczycielom w pełnieniu dyżurów na dużych przerwach „strzec” wzorowego zachowania koleżanek i kolegów, a tym samym przyczyniać się do niwelowania hałasu w szkole. Łatwo można było rozpoznać tych uczniów, ponieważ nosili oni specjalne identyfikatory. Autorzy trzech  najciekawszych prac z każdej kategorii, a także uczniowie prac wyróżnionych, w finałowym dniu kampanii otrzymali atrakcyjne nagrody, oraz za przygotowanie prezentacji, celujące z przedmiotów: informatyka, przyroda /biologia, WOS, za nagrodzone prace plastyczne oceny celujące z plastyki, za nagrodzone hasła i wierszyki, oceny celujące z języka polskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim: panie Mariola Witkowska i Agnieszka Milik, dyrektor Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Oddz. Jabłonna Lacka pani Krystyna Toczyska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Jabłonnie Lackiej pan Krzysztof Kotowicz, przedstawiciele Rady Rodziców. Sponsorami nagród było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jabłonnie Lackiej, SKO oraz Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy.