Sabnie. Szkolili się strażacy z gminnych OSP

askolenie13 maja na terenie Gminy Sabnie odbyło się szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W szkoleniu zakończonym wspólnymi ćwiczeniami wzięły udział jednostki OSP z terenu Gminy Sabnie oraz karetka ze Stacji Ratownictwa Medycznego - Meditrans w Sokołowie Podlaskim.

Podczas szkolenia strażacy uczyli się postępowania podczas zdarzeń wymagających udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym, w szczególności doskonalili umiejętności resuscytacji, ewakuacji i przemieszczania poszkodowanych. Szkolenie prowadzili doświadczeni Ratownicy Medyczni, pracujący na co dzień w Pogotowiu Ratunkowym, Pan Karpiarz Artur i Pan Adamczyk Marek. Składamy serdeczne podziękowania dyrekcji RM Meditrans za okazałą pomoc oraz Panom Karpiarz Artur i Adamczyk Marek za owocne szkolenie. Szczególne podziękowania przekazujemy członkom OSP Suchodół za przygotowanie szkolenia i ćwiczeń.