Trwają intensywne prace na drogach w Gminie Repki

praceRozpoczęła się budowa drogi gminnej Zawady-Remiszew Duży. Pierwszy etap długości 870 mb już jest wykonany. Nowy dywanik asfaltowy i odtworzone odwodnienie usprawnią ruch pojazdów. Drugi etap jest w realizacji, zostanie wyremontowany zniszczony przepust drogowy, udrożnione rowy i położona warstwa asfaltu.

Mamy podpisaną umowę na przebudowę dróg gminnych w Wasilewie Szlacheckim. Gmina Repki otrzymała dofinansowanie z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19”. Czekamy na podpisanie umowy z Panem Wojewodą Mazowieckim. Przebudowane będą dwa odcinki o długości 1800 mb i 580 mb. Będzie wykonana nowa nawierzchnia i infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo na obu drogach.

prace1Zostały podpisane umowy z wykonawcą na realizację zadania „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3931W na odcinku 670 mb w miejscowości Karskie” i „Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku o długości 190 mb w miejscowości Kanabród”. Gmina podjęła się realizacji tych zadań ze względu na: bardzo zły stan drogi we wsi Karskie oraz by utworzyć jednolity ciąg drogowy od drogi krajowej 62 przez Gałki, Kanabród i Żółkwy do drogi powiatowej Repki-Jabłonna Lacka.

Zostały już wykonane prace na drodze powiatowej Włodki–Kożuchówek, na długości 1680 mb. Stan tej drogi był bardzo zły. Nasi mieszkańcy ze wsi Włodki, Zawady, Skorupki, Remiszew mają już dobry dojazd do swojej parafii w Kożuchówku. Gmina pomimo, że jest to droga powiatowa wyłożyła ze swego budżetu 611 tys. złotych.

W trakcie prac jest remont na drodze gminnej we wsi Sawice Bronisze, remont przepustów i odtworzenie rowu przywróci odpowiednie odwodnienie drogi. Czekamy na następne inwestycje na drogach powiatowych: Józin–Kamianka, Kobylany Górne granica Powiatu Sokołowskiego.