Biało-czerwony tydzień w Przedszkolu w Skibniewie

przedniepodlegliRok 2018, ogłoszony przez MEN „Rokiem dla Niepodległej”, jest wyjątkowy. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w całym kraju podejmowane są liczne działania, podkreślające rangę tego wydarzenia. W przedszkolu w Skibniewie w duchu patriotyzmu przebiegał zorganizowany w dniach 23-27 kwietnia „Biało-czerwony tydzień”. Wszystkie zajęcia w tych dniach sprzyjały rozwojowi postaw patriotycznych dzieci oraz pogłębiały ich wiedzę o naszym kraju. Dzieci poznały postacie historyczne, symbole narodowe, śpiewały patriotyczne piosenki, tańczyły tańce ludowe, słuchały patriotycznych wierszy, legend i wykonywały prace plastyczne zawierające polskie symbole narodowe. Wykorzystywały też materiały projektu edukacyjnego IPN skierowanego do najmłodszych odbiorców historii najnowszej – „Historia w kolorach”. Grały w MEMO, układały interaktywne puzzle i obejrzały film animowany pt. "Polak mały" – o polskich symbolach narodowych.

W tym tygodniu odbyły się także warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały flagi i kotyliony.
Przedszkolaki wzięły też udział w konkursie plastycznym „Piękna jest nasza polska ziemia”. Wykonały wiele pięknych, kolorowych prac przedstawiających polskie lasy, pola, łąki, wsie i miasta. Komisja oceniająca prace przyznała, w kategorii dzieci 5-6-letnich, I miejsce Wiktorii Wołynek, II miejsce Bartłomiejowi Zembrowskiemu i III miejsce Pawłowi Grzymale. W grupie dzieci 4-letnich I miejsce zajęła Iga Maleszewska, a II miejsce Amelia Grzymała. Wśród dzieci 3-letnichI miejsce przyznano Zuzannie Pogorzelskiej.

Punktem kulminacyjnym tego tygodnia był dla przedszkolaków udział w szkolnej akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci zatańczyły: „Krakowiaka”, „Mazura” i „Poleczkę”, wyrecytowały wiersz „Katechizm dziecka polskiego” i zaśpiewały piosenki: „Jesteśmy Polką i Polakiem” i „Flaga biało-czerwona”.Celem projektu „Biało-czerwony tydzień w przedszkolu” było budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych. To były ważne zajęcia z wychowania patriotycznego.