Skibniew. Obchody 227. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

artyObchody 227. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Skibniewie, którą koncelebrował proboszcz ks. dr Krzysztof Malinowski. Na wspólnej modlitwie spotkali się mieszkańcy parafii, radni, pracownicy gminy na czele z wójtem - Marcinem Pasikiem, a także delegacje ze szkół, sołectw oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Sokołów Podlaski oraz Dybowa z pocztami sztandarowymi. Uczniowie z Zespołu Oświatowego z Nowej Wsi w patriotycznym programie słowno – muzycznym „Król z Narodem, Naród z Królem” z zadumą spojrzeli w przeszłość. Najmłodsi uhonorowali barwy narodowe w  tańcu. Program stał się krótką lekcją nie tylko patriotyzmu, nawiązywał również do święta flagi i symboli narodowych. Po Mszy Świętej, na placu przed kościołem  zgromadzeni wysłuchali przemówienia wójta – Marcina Pasika, następnie delegacja złożyła kwiaty przed pomnikiem wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Na zakończenie uroczystości, druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali od ks. Krzysztofa serdeczne życzenia w przeddzień swojego święta, świętego Floriana - patrona strażaków.

Wójt Gminy Sokołów Podlaski, Marcin PasikSerdecznie dziękujemy Wszystkim za taki liczne uczestnictwo w uroczystościach – uroczystościach szczególnych, gdyż rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.