Sabnie. Rozstrzygnięto Diecezjalny Konkurs Religijny „Dary Ducha Świętego w życiu człowieka”

DARYPlacówką prowadzącą Diecezjalny Konkurs Religijny „Dary Ducha Świętego w życiu człowieka” był Zespół Szkół w Sabniach. Cele ogólne konkursu związane są tematem roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Natomiast cele szczegółowe to pogłębienie poznania prawdy o Duchu Świętym jako Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, odkrywanie działania Ducha Świętego w życiu człowieka, pogłębieni poznania znaczenia poszczególnych Darów Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, skłonienie do refleksji nad tajemnicą Ducha Świętego, kształtowanie umiejętności plastycznych i literackich, wyszukiwanie i promocja młodych talentów.

Na konkurs wpłynęły prace: w kategorii I: 86, kategorii II: 106, kategorii III: 6 oraz 6 projektów edukacyjnych.

Komisja konkursowa w składzie: ks. dr Krzysztof Mielnicki, dyrektor szkoły Anna Siemieniuk, wicedyrektor Magdalena Raźniak, Jadwiga Kalinowska, Ewa Szczekutek, Małgorzata Kruza i Anna Chmiel postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczniów i nauczycieli:

Kategoria I klasy I – III praca plastyczna: I miejsce: Weronika Wiechowska (SP w Kiełczewie), II - Mariola Wojtyńska (SP w Zembrowie), III - Anastazja Janowicz (SP nr 5 w Bielsku Podlaskim).

Wyróżnienia: Julia Olendzka (SP nr 3 w Siemiatyczach), Lena Zielińska i Dawid Toczyski (SP w Jabłonnie Lackiej), Filip Marcjaniuk (SP w Sabniach), Mikołaj Rudaś (SP nr 2 w Sokołowie Podlaskim), Maria Świrska (SP w Drohiczynie).

Kategoria II – A klasy IV – VII - praca plastyczna: I miejsce: Anna Klimiuk (SP w Sarnakach), II - Gabriela Biesiada (SP w Mniu), Zuzanna Bondaruk (SP nr 2 w Bielsku Podlaskim) i Maja Marchlik (SP w Grygowie), III - Natalia Iwaniuk (SP w Sarnakach), Natalia Wytwer (SP w Sabniach) i Julia Moczulska (SP w Jabłonnie Lackiej).

Wyróżnienia: Tomasz Nieścior (SP nr 2 w Bielsku Podlaskim), Paweł Wawryniuk (SP w Sarnakach), Aleksandra Gudwańska (SP nr 5 w Bielsku Podlaskim), Wiktoria Tabor (SP nr 2 w Węgrowie), Julia Połosa (SP nr 2 w Sokołowie Podlaskim).

Kategoria II – B klasy IV – VII praca literacka – wiersz: I miejsce: Gabriela Zielińska (SP nr 2 w Sokołowie Podlaskim), II - Bartek Niemirka (SP w Jabłonnie Lackiej) i Antoni Kobus (SP w Grodzisku), III - Mikołaj Lachowski (Z.O w Grochowie) i Klaudia Gmitrzuk (SP w Sabniach).

Wyróżnienia: Karolina Krawczyk (SP w Drażniewie), Piotr Żoch, Bartosz Czaczkowski i Kacper Czaczkowski (SP nr 2 w Sokołowie Podlaskim), Eryk Częścik (SP nr 4 w Sokołowie Podlaskim), Zuzanna Czmut (SP w Grodzisku), Zuzanna Moczulska (SP w Łubinie Kościelnym), Marta Izdebska (ZPO w Korczewie).

Kategoria III – projekt edukacyjny: Jolanta Krynicka Wiktoria Poniatowska Monika Kalata (SP w Górkach-Grubakach), Karolina Górska Kacper Kubuj Sebastian Jaskólski (SP w Górkach-Grubakach), Wiktoria Kądziela Mikołaj Karbowski (SP w Górkach-Grubakach), Weronika Wasilewska Julia Radziszewska Oliwia Gajko (SP w Siemiatyczach), Natalia Romańczuk Karolina Romańczuk Natalia Zielińska (SP w Jabłonnie Lackiej), Wiktoria Sobieska Oliwia Strzała Weronika Gotowicka (SP w Sabniach).