Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Repki

ekoW dniach 21-23 marca w trzech szkołach w Gminie Repki odbyły się warsztaty ekologiczne, w których uczestniczyli uczniowie kl. IV-VII szkół podstawowych oraz gimnazjów. Warsztaty zorganizowane zostały przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Repkowskiej w ramach operacji „Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Repki” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla mieszkańców globu jest wzrost efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń. Żeby sprostać temu wyzwaniu, należy przede wszystkim podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz wzbogacać wiedzę na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Prowadzący warsztaty poruszali się w trzech obszarach tematycznych: „Ocieplenie klimatu, przyczyny i skutki ocieplenia”, „Energia odnawialna – energią przyszłości”, „Niska emisja-smog”. Dla lepszego zrozumienia mechanizmów powstawania energii odnawialnej w trakcie warsztatów przeprowadzano doświadczenia, aby pokazać uczniom jak faktycznie wygląda wykorzystanie energii odnawialnej: np. ładowanie baterii za pomocą ogniwa fotowoltanicznego, wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem miniaturowej turbiny wiatrowej i turbiny wodnej. Uczniowie zostali zapoznani z takimi zagadnieniami jak globalne ocieplenie, konsekwencje przyrodnicze zmian klimatycznych, sposoby walki z globalnym ociepleniem, źródła zanieczyszczeń powietrza, niska emisja.