Powitali wiosnę w Zembrowie

wiosnaPrzyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.

Witając wiosnę, 22 marca każde dziecko w tym dniu miało zielony strój symbolizujący wiosnę. O godz. 10 wszystkie przedszkolaki wraz ze swoimi paniami zebrały się w jednej sali, żeby wspólnie powitać Panią Wiosnę. Podczas uroczystości dzieci miały okazję przywoływać Wiosnę wierszykami i piosenkami i głośnymi okrzykami. Pani Wiosna oznajmiła dzieciom w liście, że od dziś zaczyna swoje panowanie w przyrodzie i w pogodzie i zaprosiła dzieci do rozwiązywania zagadek oraz zadań, które przygotowała. W ten sposób dzieci wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku.