Dzień Kobiet w Repkach

kubitki28 marca z okazji Dnia Kobiet w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Repki odbyło się uroczyste spotkanie Pań z Gminy Repki. Tradycyjnie organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Repki, Gminny Ośrodek Kultury w Repkach, Terenowy Zespół Doradców w Sokołowie Podlaskim oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

kubitki3W imieniu organizatorów spotkania Panie oraz gości powitała dyr. Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Czarkowska, która z okazji święta kobiet życzyła Paniom: "Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu wiele radości w życiu oraz miłości najbliższych”. Życzenia złożyła również wójt Gminy Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz. Pani wójt podkreśliła ważną rolę kobiety w rodzinie i w życiu społecznym. Od czasu równouprawnienia, które wprowadzono w Europie na początku dwudziestego wieku, kobiety wykazały, że dorównują mężczyznom, a są dziedziny, w których ich przewyższają. Życzyła Paniom pogody ducha i optymizmu, niegasnącej wiary w siebie i własne możliwości.

Po części życzeniowej wystąpiła pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Teresa Stasiuk, która mówiła o wielu zagrożeniach i pokusach, na jakie narażone są w dzisiejszym świecie dzieci. Zagrożeniom tym bez pomocy rodziców i opiekunów dzieci nie są w stanie się przeciwstawić.

To rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym, w którym dzieci uczą się życia wśród innych, rozróżniania dobra od zła, umiejętności myślenia i odmawiania. Dziecko wyposażone w poczucie własnej wartości, mające dobre relacje z rodzicami i wiedzę o zagrożeniach, dużo łatwiej poradzi sobie w grupie rówieśniczej i otaczającym świecie – powiedziała Teresa Stasiuk.

kubitkiNastępnie Panie przystąpiły do Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości 2018 r. Uczestniczki olimpiady rozwiązywały specjalnie przygotowany test zawierający 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. W wyniku oceny największą ilość punktów uzyskała Pani Wiesława Borychowska z Borychowa, II miejsce zdobyła pani Bernarda Suchożebrska z Zawad, III miejsce Pani Teresa Mazurczak z Liszek. Nad sprawnym przebiegiem olimpiady czuwała Pani Maria Sudnik – kier. Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Siedlce oraz Pani Izabela Jasińska-Rulska, specjalistka z Terenowego Zespołu Doradców w Sokołowie Podlaskim. Zwieńczeniem olimpiady był moment wręczenia przez wójt Gminy Repki nagród ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W oczekiwaniu na wyniki olimpiady Panie wysłuchały wykładu pani Marii Sudnik na temat „Agroturystyka sposobem na dodatkowy dochód na obszarach wiejskich”.

Duże zainteresowanie Pań wzbudził pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez strażaków OSP w Repkach.
kubitki1 Na terenie Europy w ciągu każdego roku dochodzi do około 700 000 nagłych zatrzymań krążenia z przyczyn sercowych. Najważniejsze zadanie, jakie ma do wykonania świadek zatrzymania krążenia przed przyjazdem karetki pogotowia, to rozpoczęcie zabiegów resuscytacyjnych – uciskania klatki piersiowej i wykonywania oddechów ratowniczych. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, wczesne rozpoczęcie resuscytacji – uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych – zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego. Niezwłocznie udzielona pomoc zwiększa 2-3-krotnie szanse na przeżycie poszkodowanego – mówił naczelnik OSP w Repkach Grzegorz Sosna.
Na specjalne przyniesionych fantomach (manekinach szkoleniowych) wraz z drugim strażakiem, Sebastianem Olszewskim pokazali, jak należy prawidłowo przeprowadzić zabieg resuscytacji czyli przywrócenia czynności życiowych. Ostatnim punktem w programie spotkania były warsztaty rękodzielnicze, które prowadziła wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ewa Mitowska.
Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko AVON z kosmetykami i biżuterią. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.