Aktywni na rzecz gminy Sokołów Podlaski. Maciej Sawicz

Maciej SawiczMaciej Sawicz jest mieszkańcem Bud Kupientyńskich, jest rolnikiem gospodarującym na niewielkim gospodarstwie rolnym, jest radnym Gminy Sokołów Podlaski po raz pierwszy. Startował z obwodu: Budy Kupientyńskie, Wólka Miedzyńska.

- Dzięki moim działaniom na Budach Kupientyńskich zamontowaliśmy kompleksowe oświetlenie uliczne (15 lamp), sukcesywnie będziemy wymieniać je na oświetlenie energooszczędne, LED-owe - mówi pan Maciej Sawicz. - Dzięki sprzedaży działki leśnej położonej w obrębie sołectwa za pozyskane pieniądze zmodernizowaliśmy świetlicę wiejską (część pieniędzy dołożyła nam też gmina), położyliśmy terakotę na podłodze, otynkowaliśmy ściany z położeniem siatki i je pomalowaliśmy. Chciałbym także żeby położono w Budach Kupientyńskich nowy dywanik asfaltowy na drodze gminnej przebiegającej przez wieś, podobnie na drodze powiatowej w Wólce Miedzyńskiej chociaż zdaję sobie sprawę, że tutaj decyzja należy do Starostwa Powiatowego. Dzięki moim działaniom przy tej drodze wykonaliśmy odwodnienie. Ważna jest także kanalizacja, którą chcielibyśmy doprowadzić do każdego z gospodarstw. Podobnie wygląda sprawa z gazyfikacją wsi.

asajMamy problem z lokalizacją przystanku w Budach Kupientyńskich, ponieważ odległość od tej drogi dochodzącej w kierunku wsi i od przystanku jest źle położona (słupek przystankowy jest dalej, wiata przystankowa bliżej), brak wykonanych zatok autobusowych. Ten problem bulwersuje mieszkańców, ale wykonanie zatok przy drodze wojewódzkiej nie leży w gestii gminy.

Współpraca z władzami gminy i pracownikami Urzędu układa mi się poprawnie. Jestem członkiem Komisji Budżetowej i dzięki temu mam rozeznanie w tym, jakie inwestycje możemy wykonać i czy znajdą się na nie pieniądze w budżecie.