Pozyskano pieniądze na rewitalizację świetlicy wiejskiej w Jabłonnie Lackiej

dofinansowali28 lutego Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Jabłonna Lacka „Jabłoń” podpisało umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania: „Przebudowa, remont wraz z modernizacją pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Jabłonnie Lackiej”. Umowa została podpisana z Zarządem Województwa Podlaskiego w ramach PROW na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie złożono do Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane prace remontowe głównego pomieszczenia na parterze w budynku Samorządowego Przedszkola w Jabłonnie Lackiej pod potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej.

Planowana inwestycja w znaczny sposób przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności lokalnej oraz poprawi jakość życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsca spotkań, miejsca spędzania wolnego czasu jak również znacznie wzrośnie atrakcyjność miejscowości. Dzięki złożonemu wnioskowi mamy możliwość realizacji inwestycji, której koszty wynoszą 55 809,18 zł. Dofinansowanie wynosi 50 000,00zł co stanowi 90% całości inwestycji. Podpisanie umowy jest początkiem rozpoczęcia procedur wyboru wykonawców, a następnie realizacji zadania. Przewidywany termin realizacji inwestycji ustalono na 31.10.2018 roku.