Sławomir Lipka zastępcą komendanta PSP w Sokołowie Podlaskim

LipkaW dniu 1 marca mł. bryg. Sławomir Lipka otrzymał akt powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim. Mł. bryg. mgr inż. poż. Sławomir Lipka jest związany z ochroną przeciwpożarową od 1985 roku. W dotychczasowej karierze pełnił wiele stanowisk w tut. komendzie, w pełni realizując szczeble kariery zawodowej oficera. Pracował w pionie operacyjnym i prewencyjnym. W okresie od 01.05.1998 r. do 12.05.1999 r. zajmował stanowisko zastępcy komendanta w tutejszej komendzie. Następnie przez szereg lat pełnił służbę na stanowisku starszego specjalisty, prowadząc sprawy związane z działalnością kontrolno – rozpoznawczą. Z dniem 17.01.2018 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP.

Przez cały dotychczasowy okres służby wyróżnia się zaangażowaniem, kreatywnością i zdyscyplinowaniem. Bardzo dobre wyniki w służbie osiąga poprzez umiejętne wykorzystanie dużego zasobu wiedzy fachowej, a także umiejętność współpracy z samorządami, kierownikami firm, instytucji i zakładów pracy, na terenie Powiatu Sokołowskiego. Szczególne widoczne osiągnięcia posiada w zakresie podniesienia stanu bezpieczeństwa pożarowego w nadzorowanych obiektach użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych w powiecie sokołowskim. W swojej działalności nie ogranicza się tylko do służby, ale działa również aktywnie w ZOSP RP, pełniąc funkcję Komendanta Gminnego OSP w Ceranowie. Za swoje osiągnięcia i postawę w 2017 r. został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP.