Fundusze unijne dla Gminy Sabnie

unijne12 marca wójt Ireneusz Piotr Wyszyński oraz skarbnik Katarzyna Kawczyńska w imieniu Gminy Sabnie podpisali umowę z członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Stefanem Krajewskim na dofinansowanie dwóch zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotowane inwestycje będą dotyczyły budowy ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – na utworzenie placu zabaw w miejscowości Kurowice gmina otrzyma kwotę 61 002 zł, natomiast na budowę przystani dla łodzi przy zbiorniku Niewiadoma kwotę 94 052 zł.