Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2017 r.

calculator 385506 960 720Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2017 r.

Ulgi w PIT to temat, który niczym bumerang powraca wraz z początkiem każdego roku. Nie inaczej jest i teraz – zwłaszcza że zasady funkcjonowania niektórych ulg uległy zmianom, które trzeba mieć na względzie przy wypełnianiu deklaracji za 2017 r. Jak przedstawia się sprawa w przypadku ulgi rehabilitacyjnej?

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Z ulgi rehabilitacyjnej korzysta ponad 1 mln polskich podatników. Należy ona do grona tych ulg, które od nowego roku są rozliczane na nowych zasadach. Z czego wynikają owe modyfikacje? Otóż stanowią one konsekwencję nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przypomnijmy, iż ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom posiadającym status osoby niepełnosprawnej oraz mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. W przypadku utrzymywania niepełnosprawnego dziecka ulga przysługuje każdemu z rodziców łożącemu na ten cel w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, z uwzględnieniem obowiązujących limitów – nie ma przy tym znaczenia czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, czy nie.

Ulga rehabilitacyjna rozliczana jest w formularzach PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Podatnicy rozliczający się kartą podatkową oraz opodatkowani podatkiem liniowym nie mogą stosować odliczeń z tytułu omawianej ulgi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiadają również inne źródła dochodów opodatkowane na zasadach ogólnych lub rozliczane ryczałtem.

Ulga rehabilitacyjna – najważniejsze zmiany w rozliczeniach

Zabierając się za rozliczenie pit online, należy mieć na uwadze najistotniejsze zmiany w uldze rehabilitacyjnej. Po pierwsze – aktualnie prawo do odliczenia wydatków na psa asystującego  przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym posiadającym takie zwierzę. Istnieje jednak ograniczenie do kwoty 2280 zł rocznie. Po drugie – każda osoba niepełnosprawna zyskała prawo do odliczenia wszystkich wydatków na samochód. Do tej pory było tak, że można było odliczać jedynie koszty dojazdów na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Po trzecie – do kwoty 10080 zł podniesiono limit dochodów, jakie uzyskują osoby niepełnosprawne, które są na utrzymaniu członków swych rodzin.

O powyższych kwestiach warto pamiętać, pomimo iż nowoczesne programy do rozliczania PIT-ów online uwzględniają aktualizacje przepisów – jako podatnicy powinniśmy mieć świadomość nie tylko swoich obowiązków, ale również przysługujących nam praw. A co się tyczy rozliczeń online, to jest to wygodne rozwiązanie zaoszczędzające sporo czasu. Pozwala sprawnie uporać się z formalnościami, zmniejszając prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Ponadto można liczyć na szybszy zwrot nadpłaty.