Aktywni na rzecz Gminy Sokołów Podlaski. Anna Piotrowska

Anna PiotrowskaAnna Piotrowska w Radzie Gminy Sokołów Podlaski zasiada pierwszą kadencję. Startowała z własnego komitetu wyborczego w obwodzie obejmującym trzy miejscowości: Kolonię Brzozów, Brzozów i Chmielew. Spośród czterech startujących kandydatów zdobyła najwięcej głosów – uzyskując mandat radnego oraz zaufanie mieszkańców.

- Jest to moja pierwsza kadencja, więc mam o wiele mniejsze doświadczenie od większości radnych zasiadających w radzie gminy - mówi Anna Piotrowska. - w radzie jestem członkiem Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rewizyjnej. Zdaję sobie sprawę, że dla mieszkańców poszczególnych miejscowości są ważne różne sprawy i mają oni zróżnicowane potrzeby. W każdej z trzech miejscowości w moim obwodzie są inwestycje, które dla mieszkańców są ważne i priorytetowe, a ich wykonanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, ich bezpieczeństwo czy estetykę i wygląd danej miejscowości. W swojej pracy na rzecz mieszkańców staram się w miarę moich możliwości realizować zadania i cele wszystkich trzech miejscowości, które reprezentuję a przy ich realizacji współpracować z sołtysami. Dla mnie nie ma spraw błahych, każda sprawa czy dany problem z jakim zwracają się do mnie mieszkańcy jest dla mnie ważny i jeżeli jestem w stanie go rozwiązać, staram się każdemu z mieszkańców pomóc.
Jedną z najważniejszych inwestycji podczas pełnionej przeze mnie kadencji była modernizacja drogi o długości 1.135 metrów w Chmielewie, która została wykonana w październiku 2016 r.
remontKolejnym bardzo ważnym zadaniem był w 2015 r. remont sali wiejskiej w Chmielewie (wymiana elewacji wewnątrz budynku, wymiana sufitu, podłogi oraz wymiana stolarki okiennej), który trwał kilka miesięcy i dzięki mieszkańcom Chmielewa oraz pomocy wójta, Marcina Pasika zakończył się sukcesem. Dzięki temu mieszkańcy wsi mają możliwość organizowania zebrań sołeckich czy innych spotkań. Z sali korzystają zarówno starsi mieszkańcy wsi jak też młodzież i dzieci. Wspólnie z mieszkańcami staramy się systematycznie dbać o teren wokół świetlic wiejskich. W lipcu ubiegłego roku zasadziliśmy tuje wokół świetlicy w Chmielewie. W 2016 r. z funduszu sołeckiego miejscowości Chmielew do świetlicy wiejskiej zakupiliśmy wyposażenie - sprzęt nagłaśniający, kupiliśmy także namiot i kosiarkę spalinową.
Dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego wyposażyliśmy plac zabaw znajdujący się przy świetlicy wiejskiej w: zestaw zabawowy z jedną wieżą, bujak podwójny na sprężynie typu ważka, huśtawkę podwójną oraz tablicę informacyjną.
mapa PLACE ZABAW SIOWNIE ZEWNETRZNE ChmielewW roku bieżącym cały fundusz sołecki ( 11.739,94 zł ) przeznaczyliśmy na zakup materiałów, jakie posłużą nam do wykonania remontu pozostałej części świetlicy (przede wszystkim planujemy wymianę stropu). Również w tym roku, dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa Podlaskiego, planujemy jako gmina wybudować przy świetlicy siłownię zewnętrzną.
W 2017 r. zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne poprzez wymianę lamp na energooszczędne, LED-owe. Zakupiliśmy tablice informacyjne i znaki drogowe, nawieźliśmy żwiru na drogi polne, które równiarką wyrównaliśmy, aby łatwiej było mieszkańcom dojechać do swoich pól. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników tych dróg.
Chciałabym zaznaczyć, że w Chmielewie ciągle coś się dzieje - jest to chyba jedna z najbardziej aktywnych wsi w naszej gminie, ma swoją stronę na Facebooku, która jest na bieżąco aktualizowana. Mieszkańcy tej miejscowości są bardzo aktywni, podejmują wiele inicjatyw społecznych i ja ich w tych poczynaniach staram się wspierać z całych sił.
W bieżącym roku chcemy wykonać bardzo ważną dla mieszkańców Brzozowa inwestycję - chcemy zmodernizować odcinek drogi Brzozów – Ząbków. Droga ma zostać wykonana z betonu, tak jak odcinek drogi Karolew-Grochów. Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, ponieważ na Kolonii Brzozów, na tzw. "zapaśni" też mieszkają mieszkańcy i jest to dla nich jedyna droga dojazdowa - tzw. droga "do świata", którą ci mieszkańcy jeżdżą do lekarza, urzędu, do sklepu po zakupy, czy do pracy. Obecnie droga ta jest w tragicznym stanie – prowadzi po polu rolnika, ale gdy na wiosnę zasieje on swoje pole to niestety, tamtędy już nie będzie można przejechać. Na tę inwestycję złożyliśmy już wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i liczę na to, że uda się nam pieniądze z FOGR pozyskać. Droga jest podmokła, rozjeżdżona, jeździ nią ciężki sprzęt rolniczy, w związku z czym cały czas jest rozjeżdżona.
Wspólnie z wójtem, Marcinem Pasikiem oraz panem zastępcą wójta Januszem Kurem staramy się, aby takie drogi nawozić tłuczniem i żwirem. W tamtym roku udało się nam takie trzy drogi zrobić i tam gdzie nawieźliśmy żwiru i tłucznia jest dobrze. Zawsze staramy się znaleźć jakiś konsensus, aby znaleźć wspólnie rozwiązanie danego problemu. Nie pozostawiamy nikogo bez odpowiedzi. I to jest podstawą tego, że dobrze mi się współpracuje nie tylko z wójtem i radą gminy, ale także z urzędnikami gminy, za co chciałabym serdecznie podziękować i życzyć sobie takiej współpracy w przyszłości.

***

Pani Anna Piotrowska - żona, matka czwórki wspaniałych dzieci. Od urodzenia mieszka na terenie naszej gminy, a od 25 lat w Chmielewie. Pracuje zawodowo, pomaga mężowi w gospodarstwie i jednocześnie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. 

Od wielu lat jest radną w Radzie Parafialnej przy Kościele w Czerwonce. Od 2014 roku jest również radną w Radzie Gminy Sokołów Podlaski. Mimo wielu obowiązków i pracy w życiu prywatnym, zawsze znajduje czas dla innych, służy pomocą drugiemu człowiekowi. Ma wspaniałe pomysły, do których realizacji potrafi przekonać i zmotywować innych. W różne przedsięwzięcia angażuje również swoją rodzinę i sama czynnie bierze w nich udział razem z pozostałymi mieszkańcami wsi. Ma duszę „społecznika”. Przykładów takich działań jest wiele, chociażby: wspólne z mieszkańcami wykonywanie stroików na święta, przygotowywanie Dnia Dziecka, ołtarza na Boże Ciało, pomoc w remoncie świetlicy wiejskiej, w porządkowaniu pobocza przy drodze Brzozów-Chmielew i wiele innych. 

Dzięki „naszej Radnej” – bo tak możemy chyba o Niej mówić – od trzech lat zdobywamy zaszczytne i wysokie miejsca w konkursach na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. (2015 r. Dożynki Powiatowe i Gminne w Repkach – wyróżnienie, Mazowieckie Święto Chleba w Węgrowie – II miejsce; 2016 r. - Dożynki Powiatowe i Gminne w Kosowie Lackim – I miejsce, Mazowieckie święto Chleba w Węgrowie – III miejsce; 2017 r.- Dożynki Powiatowe i Gminne w Jabłonnie Lackiej – I miejsce, Mazowieckie Święto Chleba w Węgrowie – I miejsce). 

W pełnieniu funkcji Radnej Gminy Sokołów Podlaski, jak też zapewne z życiu, stawia przede wszystkim na ludzi, integrację społeczną oraz kultywowanie tradycji. Zawsze życzliwa, otwarta na drugiego człowieka, uśmiechnięta, inicjatorka wielu przedsięwzięć podjętych na wsi – a przy tym skromna. Doskonały zarządca czasem. 

Tak Panią Annę Piotrowską, Radną Gminy Sokołów Podlaski - postrzegają mieszkańcy Chmielewa.