Jabłonna Lacka. Posiedzenie Zarządu OG ZOSP

DSC 0233Strażacy Gminy Jabłonna Lacka w ostatnich dniach 2017 roku na zorganizowanym posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych mieli przyjemność gościć Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Panią Ewę Orzełowską. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Wiesław Michalczuk, który powitał zaproszonych gości oraz strażaków jednostek OSP z terenu gminy Jabłonna Lacka. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował kolegów strażaków o działalności Komendy za 2017 rok, ilości pożarów, wyjazdów do zdarzeń, przebytych szkoleniach i odbytych ćwiczeniach.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego – Wójt Gminy Wiesław Michalczuk po przedstawieniu informacji z działalności Zarządu Gminnego ZOSP w Jabłonnie Lackiej za 2017 rok. Podziękował na ręce przybyłej Marszałek Województwa Mazowieckiego za dotychczasową współpracę, za wsparcie finansowe jakie zostało przyznane w 2017 roku na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dzierzby oraz sprzętu ratowniczego. Podkreślił, jak ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe i coraz lepsze wyposażenie, które pozwala na sprawne przeprowadzanie akcji ratowniczych. Zrozumienie, chęć pomocy jaką otrzymujemy od osób zarządzających w instytucjach do których zwracamy się o wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Następnie dokonano uroczystego przekazania do użytkowania dla OSP Wirów, Czekanów, Bujały Mikosze, Gródek, Bujały Gniewosze, Dzierzby.