Gmina Jabłonna Lacka. Przebudują świetlice wiejskie i wybudują siłownię

umowy tygiel inne 53W styczniu br. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzbach, Czekanowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Jabłonna Lacka „Jabłoń” podpisali umowy o przyznanie pomocy na realizację zadań dotyczących "Przebudowy budynków świetlic wiejskich w Dzierzbach i Czekanowie" oraz na "Budowę siłowni zewnętrznej w Jabłonnie Lackiej". Umowy podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego w ramach PROW na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie składano do Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”. W ramach tych inwestycji zostaną wykonane roboty rozbiórkowe, wymiana dachu, elewacja. Inwestycję te poprzez modernizację budynków świetlic będą służyć mieszkańcom miejscowości Czekanów oraz Dzierzby. Inwestycja realizowana przez Stowarzyszenie „Jabłoń” polega na budowie siłowni zewnętrznej w Jabłonnie Lackiej, usytuowanej na placu za budynkiem Samorządowego przedszkola. Planuje się zakup i montaż 12 urządzeń do ćwiczeń obsadzonych na 6 słupach nośnych. Planowane inwestycje w znaczny sposób poprawią jakość życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie miejsca spotkań, miejsca spędzania wolnego czasu jak również znacznie wzrośnie atrakcyjność miejscowości. Dzięki złożonym wnioskom mamy możliwość realizacji inwestycji, których dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wynosi do 95%. Podpisanie umów jest początkiem rozpoczęcia procedur wyboru wykonawców, a następnie realizacji. Przewidywany termin realizacji inwestycji ustalono na III kwartał 2018 roku.