Inwestycje w sołectwach w Gminie Sokołów Podlaskie w roku 2018

ginaRadni Rady Gminy Sokołów Podlaski z końcem grudnia 2017 roku uchwalili plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018.

1. Sołectwo Bachorza: Oświetlenie uliczne w miejscowości Bachorza – koszt inwestycji to 3.051,88 zł. Ogrodzenie placu zabaw – zakup materiałów – koszt inwestycji to 2.217,52 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza – koszt inwestycji to 8.872 zł. Łączny koszt inwestycji to 11.089,52 zł.

2. Sołectwo Bartosz: Budowa oświetlenia ulicznego – koszt inwestycji to 3.943,95 zł. Oświetlenie uliczne – koszt inwestycji to 1.560,99 zł. Żwirowanie dróg gminnych – koszt inwestycji to 2 tys. zł. Tablica z nazwą miejscowości – zakup oraz montaż – koszt inwestycji to 300 zł. Łączny koszt inwestycji to 7.804,94 zł.

3. Sołectwo Brzozów: Oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozów – koszt inwestycji to 2.543,55 zł. Zakup gabloty ogłoszeniowej – koszt inwestycji to 800 zł. Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej – koszt inwestycji to 600 zł. Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – koszt inwestycji to 8.772 zł. Łączny koszt inwestycji to 12.715,55 zł.

4. Sołectwo Brzozów Kolonia: Oświetlenie uliczne w miejscowości Brzozów-Kolonia – koszt inwestycji to 2.699,05 zł. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów-Kolonia – koszt inwestycji to 10 797 zł. Łączny koszt inwestycji to 13.496,05 zł.

5. Sołectwo Budy Kupientyńskie: Oświetlenie uliczne w miejscowości Budy Kupientyńskie – koszt inwestycji to 2.543 zł. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Kupientyńskie - koszt inwestycji to 2.543 zł. Montaż oświetlenia w świetlicy wiejskiej - koszt inwestycji to 450 zł. Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej - koszt inwestycji to 450 zł. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - koszt inwestycji to 9.072,55 zł. Łączny koszt inwestycji to 12.715,55 zł.

6. Sołectwo Chmielew: Remont budynku świetlicy wiejskiej – koszt inwestycji to 11.739,94 zł.

7. Sołectwo Czerwonka: Oświetlenie uliczne w miejscowości Czerwonka – koszt inwestycji to 2.068,55 zł. Montaż lamp oświetlenia ulicznego – koszt inwestycji to 5.000 zł. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – koszt inwestycji to 3.273 zł. Łączny koszt inwestycji to 10.341,55 zł.

8. Sołectwo Dąbrowa: Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – koszt inwestycji to 1.900 zł. Budowa sieci wodociągowej – przedłużenie sieci – koszt inwestycji to 7.465,93 zł. Łączny koszt inwestycji to 9.365,93 zł.

9. Sołectwo Dolne Pole: Wykonanie odwodnienia drogi gminnej – koszt inwestycji to 7.440,71 zł. Oświetlenie uliczne w miejscowości Dolne Pole– koszt inwestycji to 1.860,18 zł.Łączny koszt inwestycji to 9.300,89 zł.

10. Sołectwo Dziegietnia: Zakup kostki brukowej na budowę drogi – koszt inwestycji to 10.211,47 zł.

11. Sołectwo Emilianów: Oświetlenie uliczne w miejscowości Emilianów – koszt inwestycji to 1.788,63 zł. Wyposażenie boiska gminnego – zakup sprzętu sportowego – koszt inwestycji to 1.654,54 zł. Żwirowanie dróg gminnych – koszt inwestycji to 5.500 zł.Łączny koszt inwestycji to 8.943,17 zł.

12. Sołectwo Grochów: Oświetlenie uliczne w miejscowości Grochów – koszt inwestycji to 3.356,63 zł. Oświetlenie placu ekologiczno - edukacyjnego – koszt inwestycji to 3 tys. zł. Zakup wyposażenia oraz remont garażu OSP – koszt inwestycji to 1.924 zł. Utrzymanie czystości i porządku w miejscowości Grochów – koszt inwestycji to 500 zł. Wykonanie tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) – koszt inwestycji to 1.300 zł. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – koszt inwestycji to 6.700 zł.Łączny koszt inwestycji to 16.780,63 zł.

13. Sołectwo Justynów: Remont drogi Justynów - Czerwonka – koszt inwestycji to 11.872,02 zł.

14. Sołectwo Kasrlusin: Oświetlenie uliczne w miejscowości Karlusin – koszt inwestycji to 2.973 zł. Wymiana lamp w miejscowości Karlusin – koszt inwestycji to 11.888,91 zł.Łączny koszt inwestycji to 14.861,91 zł.

15. Sołectwo Karolew: Oświetlenie uliczne w miejscowości Karolew – koszt inwestycji to 2.211 zł. Orynnowanie dachu i podbitka zewnętrzna świetlicy - wykonanie – koszt inwestycji to 1.000 zł. Wyposażenie świetlicy - zakup – koszt inwestycji to 7.846 zł.Łączny koszt inwestycji to 11.057 zł.

16. Sołectwo Kosierady Wielkie: Oświetlenie uliczne w miejscowości Kosierady Wielkie – koszt inwestycji to 1.704,40 zł. Remont drogi gminnej – koszt inwestycji to 2.250 zł. Wykonanie tablicy informacyjnej z historią miejscowości – koszt inwestycji to 926 zł. Montaż dodatkowej lampy oświetleniowej – koszt inwestycji to 600 zł. Zakup 2 szt. ławek ulicznych – koszt inwestycji to 900 zł. Zakup kosiarko-podkaszarki – koszt inwestycji to 1.990 zł. Strona internetowa wsi – założenie, domena – koszt inwestycji to 150 zł.Łączny koszt inwestycji to 8.520,40 zł.

17. Sołectwo Kostki: Wymiana lamp ulicznych na ledowe – koszt inwestycji to 19.447,32 zł.

18. Sołectwo Krasnodęby-Kasmy: Remont świetlicy wiejskiej – koszt inwestycji to 8.357,79 zł.

19. Sołectwo Krasnodęby-Rafały: Oświetlenie uliczne w miejscowości Krasnodęby Rafały – koszt inwestycji to 1.639,04 zł.Łączny koszt inwestycji to 8.195,19 zł.

20. Sołectwo Krasnodęby-Sypytki: Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa – koszt inwestycji to 7.642,34 zł.

21. Sołectwo Krasów: Oświetlenie uliczne w miejscowości Krasów – koszt inwestycji to 1.769,12 zł. Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (zakręt w kierunku Czerwonki) – koszt inwestycji to 1.000 zł. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego – koszt inwestycji to 6.076,48 zł.Łączny koszt inwestycji to 8.845,60 zł.

22. Sołectwo Łubianki/Podkupientyn: Oświetlenie uliczne w miejscowości Łubianki – koszt inwestycji to 2.627,66 zł. Remont dróg gminnych (dojazdowych do domów mieszkalnych) – koszt inwestycji to 10.510,66 zł.Łączny koszt inwestycji to 13.138,32 zł.

23. Sołectwo Nowa Wieś: Zakup agregatu oddymiajacego dla OSP Nowa Wieś – koszt inwestycji to 4.800 zł. Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowa Wieś – koszt inwestycji to 5.200 zł. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ul. Wolności– koszt inwestycji to 15.821,36 zł.Łączny koszt inwestycji to 25.821,36 zł.

24. Sołectwo Podrogów: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów – koszt inwestycji to 8.975,69 zł.

25. Sołectwo Pogorzel: Zakup wyposażenia świetlicy – koszt inwestycji to 11.349,69 zł.

26. Sołectwo Przeździatka Kolonia: Żwirowanie dróg gminnych – koszt inwestycji to 10.699,28 zł.

27. Sołectwo Przywózki: Oświetlenie uliczne w miejscowości Przywózki – koszt inwestycji to 4.637,43 zł. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywózki – koszt inwestycji to 18.549,76 zł.Łączny koszt inwestycji to 23.187,19 zł.

28. Sołectwo Skibniew-Kurcze: Oświetlenie uliczne w miejscowości Skibniew Kurcze – koszt inwestycji to 1.860,18 zł. Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skibniew Kurcze – koszt inwestycji to 2.000,71 zł. – koszt inwestycji to 5.440 zł.Łączny koszt inwestycji to 9.300,89 zł.

29. Sołectwo Skibniew-Podawce: Oświetlenie uliczne w m. Skibniew Podawce – koszt inwestycji to 2.835,80 zł. Wykonanie budowy chodnika na ul. Wiśniowej – koszt inwestycji to 11.343,18 zł.Łączny koszt inwestycji to 14.178,98 zł.

30. Sołectwo Walerów: Remont świetlicy wiejskiej – koszt inwestycji to 10.666,76 zł.

31. Sołectwo Węże: Oświetlenie uliczne w miejscowości Węże – koszt inwestycji to 2.764,26 zł. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa – koszt inwestycji to 2.000 zł. Wymiana oświetlenia ulicznego – koszt inwestycji to 9.057 zł.Łączny koszt inwestycji to 13.821,26 zł.

32. Sołectwo Wólka Miedzyńska: Oświetlenie uliczne w miejscowości Wólka Miedzyńska – koszt inwestycji to 2.269,80 zł. Wymiana lamp - montaż oświetlenia ulicznego typu LED – koszt inwestycji to 6.600 zł. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa (droga Wólka Miedzyńska – Emilianów)– koszt inwestycji to 2.479,89 zł.Łączny koszt inwestycji to 11.349,69 zł.

33. Sołectwo Wyrąb: Zakup materiałów na remont dachu w remizo-świetlicy Wyrąb – koszt inwestycji to 9.723,66 zł.

34. Sołectwo Ząbków: Oświetlenie uliczne w miejscowości Ząbków – koszt inwestycji to 2.300 zł. Montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego – koszt inwestycji to 5.200 zł. Wybudowanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ząbkowie Kolonii – koszt inwestycji to 3.914,73 zł.Łączny koszt inwestycji to 11.414,73 zł.

35. Sołectwo Ząbków Kolonia: Oświetlenie uliczne w miejscowości Ząbków Kolonia – koszt inwestycji to 2.803 zł. Wybudowanie altany przy świetlicy wiejskiej w Zabkowie Kolonii – koszt inwestycji to 2.500 zł. Żwirowanie dróg gminnych – koszt inwestycji to 2.500 zł. Montaż oświetlenia ulicznego LED – koszt inwestycji to 6.213,38 zł.Łączny koszt inwestycji to 14.016,38 zł.

36. Sołectwo Żanecin: Oświetlenie uliczne w miejscowości Żanecin – koszt inwestycji to 2.783,82 zł. Budowa chodnika przy drodze gminnej – koszt inwestycji to 11.135 zł.Łączny koszt inwestycji to 13.918,82 zł.

Łączny koszt wszystkich inwestycji to 434.865,46 zł.