Inwestycje zaplanowane na rok 2018 w Gminie Sokołów Podlaski

gminLimity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018:

 1. Budowa sieci wodociągowej – przedłużenie sieci (Fundusz Sołecki m. Dąbrowa)– planowane wydatki to 7 465,93 zł
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartosz) – planowane wydatki to 616 tys. zł.
 3. Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce) – planowane wydatki to 8 tys. zł.
 4. Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Sokołów Podlaski – planowane wydatki to 59 tys. zł.
 5. Budowa chodnika przy drodze gminnej (Fundusz Sołecki m. Żanecin) – planowane wydatki to 11.135 zł.
 6. Wykonanie budowy chodnika na ul. Wiśniowej (Fundusz Sołecki m. Skibniew Podawce) – planowane wydatki  to 11 343,18 zł.
 7. Zakup kostki brukowej na budowę drogi (Fundusz Sołecki m. Dziegietnia) – planowane wydatki to 10 211,47 zł.
 8. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokołów Podlaski – planowane wydatki to 400.215 zł.
 9. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego – planowane wydatki to 68.800 zł.
 10. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – planowane wydatki to 20.530 zł.
 11. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (Fundusz Sołecki m. Bachorza) – planowane wydatki to 8.872 zł.
 12. Budowa oświetlenia ulicznego (Fundusz Sołecki m. Bartosz) – planowane wydatki to 3 943,95 zł.
 13. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów - Kolonia (Fundusz Sołecki m. Brzozów Kol.) – planowane wydatki to 10.797 zł.
 14. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (Fundusz Sołecki m. Podrogów) – planowane wydatki to 8 975,69 zł.
 15. Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki m. Brzozów) – planowane wydatki to 8.872 zł.
 16. Wybudowanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ząbkowie Kolonii (Fundusz Sołecki  m. Ząbków Kolonia i Fundusz Sołecki  m. Ząbków) – planowane wydatki to 6 414,73 zł.
 17. Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokołów Podlaski – planowane wydatki to 240 tys. zł.

Ogółem łączny koszt wszystkich inwestycji zaplanowanych na rok 2018 to 1 500 475,95 zł.