Repki. Spotkanie opłatkowo-noworoczne

bohPodsumowaniem roku 2017 i planom na 2018 r. rozpoczęło się  świąteczno-noworoczne spotkanie opłatkowe. Odbyło się po sesji budżetowej 28 grudnia, w hali środowiskowej przy Zespole Szkół w Repkach. W spotkaniu uczestniczyli szefowie wszystkich największych instytucji, firm, mniejszych i większych zakładów. Szczególnie serdecznie Wójt powitała rolników:
- Wszak gmina Repki rolnictwem stoi. Serdecznie witam wszystkich przybyłych - powiedziała Krystyna Mijiłajczuk-Bohowicz.
- Przez cały miniony rok miałam zaszczyty kierować pracą naszego samorządu i wszystkim dziękuję za merytoryczną współpracę. Szczególnie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Repki, radnym i sołtysom. Dziękuję pracownikom, dobrodziejom i przyjaciołom naszej gminy. Nasze sukcesy cieszą, cieszą nowe inwestycje, ale tez troska o wysoki poziom usług publicznych . W roku 2017 nasze główne wydatki skierowane zostały na budowę dróg. Udało nam się wybudować 7,8 km nowych dróg. Jak na gminę Repki to był bardzo duży wysiłek, wydaliśmy na to 2,8 mln zł. Zostały wyremontowane nowe świetlice – podsumowała rok pani wójt.

A co będzie priorytetem w budżecie na 2018 r.? Najważniejsza w tym budżecie będzie budowa prawie 50 przydomowych oczyszczalni ścieków i nowego, liczącego 2,8 km odcinka sieci wodociągowej do wsi Czaple- Kolonia. W planach jest remont świetlicy w Borychowie i kolejnych dróg powiatowych realizowanych przez gminę wspólnie z powiatem. Ostateczny los budowy tych dróg będzie jasny dopiero, kiedy zarząd powiatu dostanie informacje o dofinansowaniach możliwych do uzyskania.
- Nasz budżet jest realny i zgodny z możliwościami pozyskania dofinansowań jakie mamy. Oczywiście ze swojej strony nadal będziemy się starali wykorzystać wszystkie możliwości – zapowiada pani wójt.
Na spotkaniu opłatkowym wystąpił Chór Miasta Siedlce.