VI Konkurs Plastyczny „Вот и Россия”

konkursUczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim zostały nagrodzone w regionalnym konkursie plastycznym. Olga Ratyńska zajęła III miejsce a Dominika Żołyńska otrzymała wyróżnienie. 2 grudnia w IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach odbył się VI Konkurs Plastyczny „Вот и Россия”. Tegoroczny temat konkursu brzmiał : „MOTYWY ROSYJSKIEJ SZTUKI LUDOWEJ”. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach z metodykiem języka rosyjskiego, panią Ewą Jagiełło na czele.

Technika pracy była wybierana przez uczestnika konkursu, określony został format prac plastycznych – rysunek A4 lub A3 o dowolnej tematyce z zachowaniem wzornictwa i kolorystyki rosyjskiej sztuki ludowej (np. хохлома, гжель, палех i inne). Uczniowie wykonywali prace samodzielnie na miejscu w czasie do 3 godzin zegarowych. Ocenie podlegały: estetyka wykonania, pomysłowość, wkład pracy, oryginalność oraz stopień trudności. Nasze liceum reprezentowały uczennice klasy pierwszej: Olga Ratyńska i Dominika Żołyńska. Prace obydwu uczennic zostały docenione przez jury. Dziewczęta otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Prace uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Aleksandr Dodonow – przedstawiciel Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Alieksiej Pulik - przewodniczący Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polsko-Rosyjskiego Dialogu Młodzieżowego „Ermitaż”, Bożena Prachnio – doradca metodyczny SCDiDN w zakresie nauczania plastyki oraz Adam Bobryk- profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.