Najważniejsze zamierzenia Komendanta PSP, Tomasza Wilka

strazakSt. bryg. Tomasz Wilk służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako słuchacz - podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1985-1990) uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Po ukończeniu szkoły w 1990 r. 1 września rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim na stanowisku dowódcy zmiany, a następnie na stanowisku instruktora. Od 1992 r. do 1998 r. pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, gdzie zajmował kolejno stanowiska: oficer operacyjny, kierownik sekcji operacyjnej. W 2000 roku już jako funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Operacyjnego, gdzie pełnił służbę do końca lutego 2009 r. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa Organizacji Pracy w Radomiu. W latach 1990 – 2011 był także czynnym członkiem Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej "Sokołów", uzyskując kwalifikacje młodszego nurka MSWiA. W okresie od 01 marca 2009 r. do 31 maja 2011 r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sokołowie Podlaskim. Od 01 czerwca 2011 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Z dniem 21 listopada 2017 r. został powołany na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Podczas swojej służby brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych i nurkowych na terenie powiatu i kraju. Brał udział między innymi podczas działań ratowniczych w trakcie powodzi w miejscowości Dobrzyków koło Płocka i Pacanowa). St. bryg Tomasz Wilk od wielu lat działa w strukturach ZOSP RP. W poprzedniej kadencji był wiceprezesem Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sokołowie Podlaskim, a w tej kadencji członkiem zarządu.

Najważniejsze zamierzenia nowego komendanta:
Najważniejszym zadaniem i wyzwaniem jest poprawa stanu zatrudnienia tutejszej komendy w zakresie kadry dowódczej (oficerowie i aspiranci). Aktualnie sokołowska komenda pod względem braków w korpusie oficerów zajmuje w woj. mazowieckim 2 miejsce od końca, nie lepsza sytuacja jest w korpusie kadry aspiranckiej. Tak słaby stan kadry dowódczej może wpływać w przyszłości na dobre funkcjonowanie komendy. Należy nadmienić, że 4 oficerów jest w wieku emerytalnym i może odejść w najbliższym czasie na emeryturę.

Drugim ważnym zadaniem jest poprawa łączności radiowej na terenie powiatu. Łączność odgrywa bardzo ważne zadanie w trakcie działań ratowniczych i ma kluczowe znaczenie dla efektywności i jakości tych działań. Aktualnie bywają utrudnienia z łącznością w trakcie akcji ratowniczych i korespondencja często jest wspomagana przez telefony komórkowe, co nie powinno mieć miejsca. Pierwszy etap prac zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku jest to remont instalacji radiowej w tut. Komendzie. Drugi planowany etap to montaż jednego lub dwóch przekaźników korespondencji radiowej poprzez Internet (na północy i północnym wschodzie), ale czy będzie potrzebny jego montaż zależy od efektu jaki uzyskany zostanie po pierwszy etapie.