Sokołów Podlaski. Nowy sprzęt dla gminnych jednostek OSP

pozarnicy22 listopada odbyło się VII posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Sokołowie Podlaskim. Otwarcia posiedzenia dokonał prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP,  Janusz Kur i komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, Wojciech Rogowski. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego pierwszego w gminie zestawu  ratownictwa technicznego jednostce OSP Nowa Wieś. Całkowita wartość zestawu to 52 930,30zł, z czego 26 465,00zł to otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zakupiony sprzęt będzie służył ograniczaniu, bądź likwidacji zagrożeń dla środowiska.

Pozostałe jednostki otrzymały w ramach poprawy przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne. Zakupiono sprzęt o całkowitej wartości 27 811,03 zł, a kwota 14 950,00 zł stanowiła dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiedzenie zakończyło się omówieniem spraw związanych z przygotowaniem jednostek do zimy.