XXV Noc Poetów w Jabłonnie Lackiej

poeci10 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonnie Lackiej odbyła się XXV Noc Poetów.Wieczór poezji składał się z:

  • konkursu "Jednego Wiersza";
  • recitalu Agnieszki Czajkowskiej;
  • podziękowań dla sponsorów i współorganizatorów kolejnych edycji;
  • wręczenia nagród z konkursu "Jednego Wiersza";
  • zaproszenia na Tort z okazji XXV Nocy Poetów.

Wszystkich uczestników i zaproszonych gości powitał Zespół Ludowy "Jabłoniacy" działający przy GOK, który wykonał pieśń patriotyczną "Polskie Kwiaty" i "Tańcz mnie po miłości kres"

XXV "Noc Poetów" poprowadził pomysłodawca Lech Zakrzewski, który przedstawił program wieczoru. W dalszej części odbył się konkurs "Jednego Wiersza". Po wysłuchaniu konkursowych poezji Jury udało się na naradę a wszystkich zaproszono na gorący bigos oraz ciasta.
Po krótkiej przerwie swój recital zaprezentowała Agnieszka Czajkowska, która wprowadziła słuchaczy w piękny świat muzyki. Artystka występowała na scenach zagranicznych w Szwecji, Danii, Białorusi, Węgrzech, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech. Po recitalu zaproszono wszystkich na tort. Następnie Dyrektor GOK Barbara Gizińska podziękowała za współpracę oraz pomoc finansową i organizacyjną kolejnych "Nocy Poetów" wręczając pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

poeci1Pomysłodawcy Lechowi Zakrzewskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Jerzemu Strzale na którego ręce przekazano również podziękowania dla Starosty Pana Leszka Iwaniuka, Władzom Gminnym Wójtowi Gminy Wiesławowi Michalczukowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławowi Strzale, Sekretarz Urzędu Marii Kowalskiej, Skarbnik Grażynie Strąk. Następnie zabrali głos Wójt Gminy Wiesław Michalczuk, Jerzy Strzała i Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Strzała dziękując i wręczając Dyplom oraz kwiaty Dyrektor Barbarze Gizińskiej za pracę i upowszechnianie poezji. Po podziękowaniach przewodnicząca Jury odczytała protokół z konkursu "Jednego Wiersza".

Jury w składzie: przewodnicząca Hanna Lecyk, członkowie Bogumiła Korbuszewska, Wanda Michalczuk po wysłuchaniu 36 utworów poetyckich w pięciu kategoriach wiekowych przyznało miejsca i wyróżnienia.
W kategorii I (uczniowie klas I-IV): I miejsce przyznano Antoniemu Pietrzykowskiemu, II miejsce - Karolowi Steczkowskiemu, III - Julii Pietranik. Wyróżnienie: Kacprowi Nasiłowskiemu.
W II kategorii (ucz. klasy V- VI) I miejsce przyznano Darii Małko, II miejsce - Oliwii Szymaniak, III - Magdalenie Zieniewskiej.
W III kategorii (ucz. klas VII i Gimnazjum) I miejsce przyznano Mariuszowi Januszowi, II miejsce - Mateuszowi Krzemieniewskiemu, III miejsce - Dawidowi Bujalskiemu.
W kategorii IV (17 - 30 lat) I miejsce przyznano Magdalenie Skłodowskiej i Krzysztofowi Kożuchuchowskiemu, II miejsce - Małgorzacie Oleszczuk i Annie Kalinowskiej, III miejsce - Sylwestrowi Kozłowskiemu.
W V kategorii (31 lat i starsi) I miejsce przyznano Wiesławie Kwiek, II miejsce - Danucie Kalinowskiej, III miejsce - Piotrowi Krzemieniewskiemu.

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę Jabłonna Lacka wręczali: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jerzy Strzała, Wójt Gminy Wiesław Michalczuk, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Strzała.
Organizator dziękuję sponsorom oraz poetom amatorom i zaprasza na następną "Noc Poetów" w Jabłonnie lackiej.