48 mln zł na rozwój Powiatu Sokołowskiego

starosta3 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim podpisano umowę dotyczącą finansowania największego projektu Ziemi Sokołowskiej w ramach dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dzięki operatywności sokołowskiego starosty, Leszka Iwaniuka pozyskano dofinansowanie na projekt pn. „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego”. Projekt realizuje Powiat Sokołowski w partnerstwie z miastem Sokołów Podlaski, Gminą Jabłonna Lacka i Gminą Sabnie. Umowę z ramienia Urzędu Marszałkowskiego podpisała Wicemarszałek Ewa Orzełowska i Członek Zarządu Elżbieta Lanc oraz Starosta Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Marta Sosnowska i Skarbnik Powiatu Sokołowskiego Małgorzata Krawiecka. Całkowita wartość projektu to kwota 53 449 787,59 zł przy otrzymanym 90% dofinansowaniu unijnym i krajowym co stanowi kwotę 48 104 808,83 zł.

Sokołowski Starosta, Leszek Iwaniuk serdecznie powitał przybyłych gości: Posła RP Marka Sawickiego, Zastępcę Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Grzegorza Świętoreckiego, w zastępstwie Prezydenta Miasta Siedlce Annę Więckiewicz, Starostę Powiatu Siedleckiego Dariusza Stopę, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie Michała Postka, burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Bogusława Karakulę wraz z przedstawicielami Samorządu Miasta, Wójta Gminy Sabnie Ireneusza Piotra Wyszyńskiego z delegacją Rady Gminy Sabnie, Wójta Gminy Jabłonna Lacka Wiesława Michalczuka wraz z przedstawicielami Rady Gminy Jabłonna Lacka, Radnych Powiatu Sokołowskiego oraz kierowników starostwa.

Dzięki unijnemu i krajowemu wsparciu przebudowanych zostanie w sumie ponad 30 km dróg i ulic, 51 km ścieżek rowerowych, wybudowane zostanie Centrum Przesiadkowe, 150 miejsc postojowych, 4 parkingi rowerowe i zostanie wymienionych 545 szt. punktów oświetlenia ulicznego.

Przedmiotem projektu, który przygotowywany i prowadzony był przez Powiat Sokołowski od 3 lat jest:

  • budowa centrum przesiadkowego przy bazie PKS S.A. Sokołów Podlaski przy ulicy Targowej wraz z systemem informacji pasażerskiej;
  • budowa 51,6 km komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim przy ulicach: Szkolna, Stadionowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Kolejowa, Lipowa, Ząbkowska, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Nieciecka, Wilczyńskiego, Targowa, Węgrowska, Oleksiaka Wichury, Wolności, Siedlecka, Ks. Brzóski, Kosowska, Długa, Aleja 550-lecia, J. Gagarina, K.K. Baczyńskiego oraz przy drogach powiatowych: nr 3921W na odcinku Sokołów Podlaski – Jabłonna Lacka, nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie, nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin, nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna Lacka;
  • przebudowa ulic i dróg w Sokołowie Podlaskim: Nieciecka, Szkolna, Targowa, Ząbkowska, Stadionowa, Marii Curie–Skłodowskiej, Lipowa, Kolejowa, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Wilczyńskiego, J. Gagarina, Długa, K. K. Baczyńskiego oraz drogi powiatowe: nr 3921W na odcinku Sokołów Podlaski – Nieciecz Włościańska, nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Sabnie, nr 3917W na odcinku Sabnie – Stasin, nr 3919W na odcinku Stasin – Jabłonna Lacka; zatok postojowych i zatok przystankowych lub peronów - niezbędny i uzupełniający element projektu;
  • zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne wzdłuż ciągów komunikacyjnych, ścieżek rowerowych w Sokołowie Podlaskim, tj. ulice: Nieciecka, Szkolna, Kosowska, Targowa, Ząbkowska, Stadionowa, K. K. Baczyńskiego, J. Gagarina, Kolejowa, Lipowa, Marii Curie–Skłodowskiej, Oleksiaka Wichury, Wolności, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, Wojska Polskiego, Bartoszowa, Długa, Wilczyńskiego, Ks. Brzóski oraz w miejscowościach Jabłonna Lacka, Niewiadoma, Nieciecz Włościańska, Bujały Mikosze i Bujały Gniewosze;
  • budowa 3 parkingów Park&Ride przy ulicach Targowej - 2 i Oleksiaka Wichury - 1 w Sokołowie Podlaskim. Łączna liczba miejsc do parkowania - 150, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych;
  • budowa 4 parkingów Bike&Ride w Sokołowie Podlaskim przy ulicach Targowej i Oleksiaka Wichury oraz w miejscowościach Sabnie i Jabłonna Lacka;
  • utworzenie systemu wypożyczalni rowerów: Sokołów Podlaski – 4 punkty, Sabnie 1 punkt, Jabłonna Lacka – 1 punkt, do dyspozycji mieszkańców przeznaczonych zostanie 80 rowerów.

Starosta, Leszek Iwaniuk dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego historycznego przedsięwzięcia, a w szczególności Zarządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Adamem Strózikiem, partnerom projektu a w szczególności pracownikom, którzy merytorycznie przygotowali projekt, który liczy 1800 stron.

Goście zaproszeni z ościennych powiatów gratulowali Staroście Leszkowi Iwaniukowi i Zarządowi Powiatu Sokołowskiego pozyskania tak ogromnych środków największych w subregionie siedleckim i największego dofinansowania (90%) całej kwoty.

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie całości projektu, a zakończenie prac planowane jest już jesienią 2018 roku.