Narada sołtysów w Gminie Repki

sotyJak w roku bieżącym wydajemy nasze pieniądze z Funduszy Sołeckich?  W przyszłym roku na Fundusz Sołecki w gminie Repki zostanie przeznaczone o 75 tys. 652 zł więcej, niż w roku 2017. Co się zmieni? – O tym wszystkim rozmawiali uczestnicy Narady Sołtysów, która odbyła się w Urzędzie Gminy Repki 18 października 2017 roku. W naradzie sołtysów, uczestniczyła wójt Krystyna Mikołajczuk – Bohowicz, kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Teresa Olszewska  oraz inspektor. ds. gospodarki komunalnej – Dariusz Tomczak. W programie znalazło się omówienie realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku, omówienie planu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2018 i sprawy różne.

Fundusz sołecki na finiszu
- Jesteśmy już na finiszu realizacji funduszu sołeckiego na rok 2017 i chciałabym, żebyśmy szczegółowo przejrzeli jak wygląda realizacja tego funduszu w gminie Repki w poszczególnych sołectwach- rozpoczęła wójt Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz.
Pani Teresa Olszewska przedstawiła stan realizacji funduszu sołeckiego w 2017r. w poszczególnych sołectwach oraz podsumowała: – Fundusz na 2017 rok został zrealizowany w 79 proc. co stanowi kwotę 306 tys.56 zł
Jak powiedziała wójt, w 2017 roku, na fundusz sołecki w naszej gminie przeznaczono 385 tys. 500 zł. Jeżeli chodzi o 2018 rok, wnioski z wszystkich sołectw dotyczące wykorzystania funduszu sołeckiego na rok 2018, były przyjmowane do końca września br.
 Wysokość funduszu sołeckiego na rok 2018 wynosi 461 152 zł.
Fundusz sołecki na poszczególne sołectwa został naliczony zgodnie z algorytmem ustawowym. Jak wyjaśniła wójt, każde sołectwo zostało poinformowane, jakimi kwotami może dysponować w roku 2018.
- Wiem, że przeprowadziliście Państwo zebrania sołeckie. Mamy już komplet dokumentów zawierających plany wydatków na przyszły rok. Zostaną one uwzględnione w budżecie gminy Repki na rok 2018 – powiedziała Wójt.
Zapowiedziała spotkanie z mieszkańcami Rudnik, poświęcone zagospodarowaniu przestrzeni publicznej i funduszowi sołeckiemu.

Co w przyszłym roku?
Jak przypomniała wójt, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego muszą się mieścić w zadaniach własnych gminy, ich realizacja odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zadania, które zgłaszają poszczególne sołectwa trafiają do sprawozdania, jakie Urząd Gminy przygotowuje  dla Ministerstwa Finansów i wtedy otrzymujemy dotację z Ministerstwa.
- Musimy dbać wspólnie, żeby realizacja funduszu była zgodna z przepisami i procedurami. Aby otrzymać dofinansowanie, projekty muszą być zgodne z ustawą o funduszu sołeckim – apelowała wójt.
Sołtys wsi Skrzeszew poruszył temat zamówienia tablic informacyjnych.
Pani wójt wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującym prawem gmina musi wystąpić z zapytaniami i zaprosić wykonawców do składania ofert. Zebrać oferty, przestrzegać zasady konkurencyjności i informację podać do publicznej wiadomości.
Sołtys wsi Repki pytał o żwirowanie dróg i możliwość zakupu tłucznia. Droga w kierunku lasu ma nierówną nawierzchnię. Po opadach deszczu żwir spływa na łąki.
Pani Wójt obiecała pomoc przy załatwianiu formalności, a  Pani Teresa Olszewska wyjaśniła, że w kwestii wyboru kruszywa na drogi wszystko zależy od woli sołectwa i złożonego przez nie wniosku.
- Ważne, żeby wszystko odbywało się zgodnie z procedurami. Po zebraniu wniosków, wystąpimy z zapytaniami do firm, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę – przypominała.

Oddajemy nie zawsze właściwe odpady
W kolejnej części Narady wiele mówiło się o gospodarce odpadami.
- Wczoraj odbył się przetarg. Do końca roku odpady w gminie odbiera PUIK – poinformowała wójt. Wójt zwróciła się do sołtysów z prośbą o czujność, szczególnie przy zbiórce wielkich gabarytów.
- Dotychczas nie mieliśmy z tym, problemu. Mieszkańcy oddawali odpowiednie odpady a firma je zabierała. Niestety zaczynają się pojawiać problemy. Przy zbiórce wielkich gabarytów zaczynają być przywożone odpady  z gospodarstw rolniczych, z działalności gospodarczej (np. opony tirów, części samochodowe) czy odpady budowlane  (np. okna,drzwi). Zgodnie z obowiązującym prawem firma nie może ich odebrać jako odpadów komunalnych. My płacimy tylko za odpady komunalne. Jeżeli ktoś ma np. opony ciągnikowe, od tira lub innego pojazdu, to ma obowiązek oddać to w ramach swojej działalności. Nie może przekazywać tego jako odpad komunalny przy zbiórce wielkich gabarytów. Firma odbierająca odpady także musi przestrzegać umowy i odbierać tylko odpady komunalne – mówiła wójt.
Wójt zaapelowała do sołtysów, żeby zwrócili uwagę mieszkańcom,  na pojawiający sie problem nieprawidłowej segregacji odpadów.
- Później my wszyscy za to płacimy, ponieważ to co nie mieści się w ramach zamówienia, firma zostawia. Gmina musi szukać innej firmy lub dodatkowo za odbiór tych odpadów zapłacić, to podnosi koszty prowadzenia gospodarki odpadami – tłumaczyła wójt.
W pozostałej części narady sołtysi poruszyli tematy z zakresu: odbioru tekstyliów i odzieży, współpracy z firma odbierającą odpady oraz dzikich wysypiskach śmieci w lesie.