Brakuje wykonawców i rosną ceny

W ostatnich miesiącach rozstrzygnięcia przetargów kończą się niepowodzeniami. Różnice między możliwościami samorządów a ofertami ze strony wykonawców stają się coraz większe. Czasami jest to 10 procent, czasami 30 procent więcej. Tak też jest w naszym powiecie.
Powiat Sokołowski ogłosił kilka przetargów z zakresu robót drogowych, między innymi w ramach projektu RIT obejmującego między innymi przebudowę dróg, budowę ścieżek rowerowych czy przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łomna oraz na odcinku Włodki – Kożuchówek. Przetargi z powodu zaoferowanych znacznie wyższych kwot niż kwoty zabezpieczone w budżecie, bądź braku wykonawców zostały unieważnione. Problem braku wykonawców jest problemem nie tylko lokalnym ale i ogólnopolskim i dotyczy niestety wielu branż.