Mały Ogród Wielkich Możliwości

ogrody003„Mały Ogród Wielkich Możliwości” . Innowacyjnie zaprojektowany i wyposażony Ogród Multisensoryczny oddany do użytku przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Celem głównym projektu było stworzenie na niewielkiej powierzchni terenu przyszkolnego ogrodu multisensorycznego dającego wielorakie możliwości wykorzystania w celach poznawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, a także praktycznego nabycia umiejętności ogrodniczych i podniesienia poziomu wiedzy z zakresu życia roślin i organizmów z nimi związanych. 

Projekt w swoich założeniach i rozwiązaniach technicznych ma charakter multisensoryczny a więc prezentacja obiektów i roślin odbierana będzie wszystkimi zmysłami: wzrokiem, zapachem, słuchem, dotykiem, nawet smakiem. Ujęcie interdyscyplinarne prezentować będzie bogactwo przyrody poprzez np. wykonywanie prac ogrodniczych, uprawę warzyw, próbowanie owoców i ziół, obserwowanie owadów, chodzenie „bosą stopą" po naturalnym podłożu, upajanie się pięknem i zapachem kwiatów. 

Odbiorcami projektu będą uczestnicy zajęć edukacyjno-terapeutycznych, głównie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, a także placówek opiekuńczo wychowawczych, instytucji wspierających rozwój, edukację i wychowanie dzieci i młodzieży Powiatu Sokołowskiego oraz sąsiadujących powiatów. Jest to innowacyjnie zaprojektowany i wyposażony ogród multisensoryczny. 

Zadanie obejmowało: 

Utworzenie terenów zielonych z nasadzeniami roślinnymi (strefami ogrodowymi) i elementami uzupełniającymi: 

Eksperymentalnej uprawy roślin w skrzyniach wyposażonej w tablice edukacyjne oraz pojemniki na rośliny. Niektóre ze ścian pojemników wyposażone zostały w siedziska dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ścieżki „bosych stóp" umożliwiających dzieciom i młodzieży bezpośredni kontakt z naturą i stymulację wielozmysłową – poznania stopami różnych materiałów i ich faktur. 

„Ogrodu sensorycznego" stanowiącego zestaw rekwizytów terenowych dających poznać dotykiem faktury, temperatury, kształty różnych obiektów i materiałów tj. kłody drewna z korą, fragmenty korzeni, pniaki różnych gatunków drzew, ceramikę, głazy, kamienie szorstkie, otoczaki różnych minerałów oraz materiały sypkie oraz rośliny ogrodów skalnych. 

„Ogrodu hortiterapeutycznego" jako elementu terapii wykorzystujący rośliny w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, polegający na wykonywaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z jego utrzymaniem. Zaprojektowano go jako zespół rabat pozwalający na wygodny sposób pracy przy uprawie ziół i warzyw. 

„Ogrodu wabiącego ptaki i owady" z myślą o wzbogaceniu sensorycznego oddziaływania obiektu o śpiew ptaków, odgłosy owadów i efekt „motylego ogrodu" w słoneczne dni, co zapewnią zastosowane tu gatunki roślin miododajnych oraz stanowiących bazę pokarmową ptaków. 

„Ogrodu sylwoterapeutycznego” leśnego zakątka zaprojektowanego w celu pobudzania organizmu do samo leczenia poprzez przebywanie w obecności drzew i krzewów. 

„Wiaty hortiterapeutycznej” wyposażonej w ławy i stoły służące do zajęć lekcyjnych pozwalająca na prowadzenie zajęć edukacyjnych w plenerze. 

„Ogrodu bylinowego” stanowiącego kompozycję złożoną z roślin o różnej wysokości i pokroju, zaprojektowanej w celu stworzenia kolorowego tła dla wiaty hortiterapeutycznej. 

„Ogrodu form geometrycznych” pn. „Zielony labirynt” stanowiącego zawiłe zielone korytarze z formowanego bukszpanu. System zielonych korytarzy został zaaranżowany w taki sposób, aby w zabawie mogły wziąć udział jednocześnie dwie osoby. Wewnątrz labiryntu znajduje się kwatera, w której na czas zabawy ustawiony zostanie element stanowiący cel wędrówki. 

· Umieszczenie tablic edukacyjnych, wyposażenie stref ogrodowych w pomoce i gry dydaktyczne terenowe (labirynt wiedzy z wizytą w ulu, światowid – pszczelarstwo, leśne liczydło, dendrofon, leśna okręcanka, cztery strony lasu) i elementy uzupełniające tj.: rzeźby z litego drewna: pszczoły, owoce leśne; tropy leśnych zwierząt. 

Wartość całkowita zadania wynosi 214.319,74 zł, z tego uzyskane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 143.839,38 zł.

Zobacz także