Sokołów Podlaski. Zapewnić mieszkańcom gminy pomoc żywnościową

zarcireGmina Sokołów Podlaski wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej po raz trzeci uczestniczą w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020. Podprogram 2017 zaczynamy już we wrześniu! Pierwsze dostawy towaru i rozdawanie paczek żywnościowych już za nami. Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom naszej gminy pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie września 2017 – czerwiec 2018.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie paczek żywnościowych:

Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 • groszek z marchewką – 4 kg,
 • fasola biała – 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,76 kg,
 • buraczki wiórki – 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,5 kg,
 • makaron jajeczny – 4,5 kg,
 • ryż biały – 4 kg,
 • kasza gryczana – 2 kg,
 • herbatniki maślane – 0,6 kg,
 • mleko UHT – 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 1,7 kg,
 • szynka drobiowa – 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy – 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,7 kg,
 • cukier biały – 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 l.
 • makaron bezglutenowy – 0.5 kg.

Z Programu Żywnościowego korzystamy już od trzech lat. Program ten cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. W 2015 roku z programu skorzystało 180 osób, w 2016 roku – 300 osób. Rok 2017 bije rekordy, do września mamy zapisanych 510 osób. Związane jest to zapewne ze zwiększonym kryterium dochodowym. W tym podprogramie wynosi ono 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. POPŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym całkowicie bezpłatnie.

Działania towarzyszące:

Działania realizowane przez Caritas na rzecz podopiecznych GOPS uczestniczących w podprogramie 2017:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z GOPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z GOPS w zakresie rozpoznania rzeczywistych potrzeb osób, które korzystają z podprogramu. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Jeżeli znajdą się jeszcze w nasze gminie osoby spełniające warunki do otrzymywania w/w pomocy – serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim pod nr telefonu 25 7877350. Serdecznie zapraszamy!

 

Zobacz także