Powiatowe obchody Święta Policji

glinyW piątek 28 lipca w na placu przed Sokołowskim Ośrodkiem Kultury odbyły się Powiatowe obchody Święta Policji. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele zaproszonych instytucji, uczniowie klas mundurowych i mieszkańcy Powiatu Sokołowskiego. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Zastępcę Naczelnika Prewencji nadkomisarza Dariusza Błońskiego komendantowi Powiatowemu Policji Wiesławowi Nasiłowskiemu.

Jak co roku policyjne święto było okazją do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, które wręczał Komendant Powiatowej Policji Wiesław Nasiłowski, Poseł Marek Sawicki i Senator Waldemar Kraska.

Na stopień podinspektora awansował Marek Żero, na sierżanta sztabowego: Małgorzata Czabska, Radosław Mikiel, Łukasz Chendoszko i Grzegorz Gargaś, na starszego sierżanta Sebastian Piwko, sierżanta Agnieszka Pikacz i Jakub Puchała. Na komisarza awansował Adam Bujalski i Krzysztof Socha. Stopień aspiranta sztabowego otrzymali: Jarosław Kacprzyk, Marek Jóźwiak, Dariusz Łukasiuk i Bogdan Smolik. Awans na starszego aspiranta otrzymali: Agnieszka Pawelec, Marcin Pykało, Sylwester Głuchowski, aspiranta: Rafał Czarnocki, Łukasz Mątkiewicz, Andrzej Żak, Radosław Plichta i Radosław Malinowski, młodszego aspiranta: Adam Krystoszyk, Tomasz Bartosiak, Marcin Jówko, Tomasz Ślepowroński, Paweł Zawadzki, Dariusz Praski. Awans na starszego posterunkowego otrzymali: Marcin Szurowski, Leszek Ufnal, Kamil Sikorski, Kamil Krasnodębski, Sylwester Bazyluk i Izabela Nowotniak.

Życzenia i podziękowania Policjantom za codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sokołowskiej złożył m.in. Marek Sawicki i Starosta Leszek Iwaniuk. W imieniu własnym i Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosława Puściona z Wicestarostą Martą Sosnowską przekazali list gratulacyjny i okolicznościowy grawerton w których dziękowali za ofiarną, rzetelną służbę oraz skuteczną realizację obowiązków służbowych. Słowa podziękowań skierował również do Rodzin Policjantów, których wyrozumiałość wspiera w trudach policyjnej służby dodając siły do codziennej pracy. W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Sokołowskiego dziękował za konstruktywną i profesjonalną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Sokołowskim, a także życzył wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej służby, jak również w życiu osobistym. Pogratulował również awansów na wyższy stopień służbowy, jako dowód uznania i podziękowania za wytrwałą służbę. Życzył, by wysiłek dawał satysfakcję z wykonywanej pracy i znajdował uznanie w oczach społeczeństwa.