Brązowy medal za zasługi dla policji dla Sokołowskiego Starosty

Starosta27 lipca w Siedlcach odbyły się Mazowieckie obchody Święta Policji. Wydarzenie upamiętniało 98. rocznicę powstania Polskiej Policji. Obchody Święta Policji garnizonu mazowieckiego rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji policjantów i pracowników Policji, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Po Eucharystii odbył się uroczysty apel. Policjanci i pracownicy Policji z garnizonu mazowieckiego otrzymali odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie policyjne.

Wręczono także medale. Brązowy medal za zasługi dla policji otrzymał Leszek Iwaniuk Starosta Sokołowski przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zastępca Komendanta Głównego Policji Jan Lach, między innymi zwrócił uwagę na ogromną rolę policyjnej służby, która nie zważając na trudy i niebezpieczeństwa, realizuje podstawową misję jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi.