Trwa realizacja projektu w GOPS w Gminie Sokołów Podlaski "Możemy to zrobić sami"

burakiW Gminie Sokołów Podlaski, Gminny Ośrodek Pomocy Socjalnej realizuje projekt socjalny pod nazwą „Możemy to zrobić sami".

- Pomysł zrodził się w głowie wójta, Marcina Pasika, który widząc duże zainteresowanie „Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020" w ramach którego mieszkańcy gminy otrzymywali żywność, zaczął się zastanawiać, w jaki inny sposób można by pomóc ludziom, aby dzięki własnej pracy sami mogli produkować żywność na swoje bieżące potrzeby - mówi kierownik GOPS, Małgorzata Górska. - Zastanawialiśmy się wspólnie, jak moglibyśmy to zrobić. Okazało się, że można ten pomysł zrealizować i wcielić w życie poprzez napisanie projektu socjalnego. Pracownicy GOPS napisali projekt socjalny, w którym przewidziano uprawę własnych warzyw. Następnie wybraliśmy do niego pięć rodzin (2 z Chmielewa i po jednej z Nowej Wsi, Kolonii Ząbków i Dziegietni). Szczególną uwagę zwrócimy na rodziny objęte pomocą asystenta rodziny czyli rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi.

Kwalifikując rodziny do projektu liczyliśmy na to, że poprzez wspólną pracę i przebywanie dzieci z rodziną przyczynimy się do integracji rodzin. Spędzając czas razem, można zrobić coś więcej niż tylko oglądać telewizję, spędzać czas przed komputerem czy tabletem.

Tutaj warto zacytować fragment założenia tego projektu, w którym napisano:

"Każda osoba, a także rodzina pełni określone zadania i funkcje. To rodzina jest pierwszym środowiskiem rozwoju dziecka. To negatywne reakcje środowiska powodują, że w rodzinie powstają zachwiania zaburzające funkcje opiekuńczo wychowawcze, przyjmowane są nowe nawykli, następuje rozluźnienie więzi rodzinnych. Tylko wspólna praca i organizacja wolnego czasu może pomóc w naprawie i odbudowie tych więzi.

Coraz większym problemem wśród naszych rodzin jest „uzależnienie” od internetu, nie wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ciężko wyrwać się z wirtualnego świata, który często burzy nasze dotychczasowe życie. Uzależnienie do internetu jest plagą XXI wieku. Długotrwałe spędzanie czasu przed komputerem zaburza funkcjonowanie rodzinne, pracę oraz naukę. Osoba uzależniona spędza więcej czasu przed komputerem niż z własną rodziną. Nie wykonuje obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Pojawiają się konflikty związane z niezaspokajaniem codziennych potrzeb emocjonalnych i społecznych.

Nasze motto, które będzie nam towarzyszyło przez okres projektu to: „Jeśli chcesz dla dzieci naprawdę dobrze spędzaj z nimi dwa razy więcej czasu i wydawaj na nie dwa razy mniej pieniędzy”. Będziemy dbać o wartości rodzinne, wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu i cieszyć się osiągniętymi efektami."

Mieliśmy pewne obawy, czy angażując w nasz projekt więcej rodzin osiągniemy oczekiwany rezultat. Wytypowane przez nas rodziny korzystają z pomocy naszego ośrodka i są naszymi podopiecznymi.

Celem projektu jest integracja rodzin poprzez wspólną pracę.

Rodziny otrzymały od nas nasiona (same wyszły z inicjatywą, jakie nasiona warzyw mamy im zakupić) do uprawy. Następnie zostały zawarte określone zobowiązania ze strony GOPS i zobowiązania ze strony rodziny, co i kiedy mają zrobić (został zawarty kontrakt). Projekt jest realizowany i już są pierwsze rezultaty. Wzeszły warzywa (rodziny wysiały podstawowe warzywa, takie jak: ogórki, pietruszka, marchew, warzywa dyniowate, fasola, buraki, cebula dymka). W projekcie biorą udział rodziny, które nigdy nie uprawiały warzyw i to jest ich pierwsza praca w ogródku. Jedna z rodzin uprawiała warzywa, ale miała mały areał do uprawy, więc porozumiała się z jednym z mieszkańców swojej miejscowości, który użyczył jej własnej działki i na niej posiała swoje warzywa. I jako ciekawostkę podam fakt, iż jak do tej pory ta rodzina wyhodowała najlepsze warzywa.

Projekt ruszył od marca br., (w tym czasie trwało opracowanie, napisanie projektu, wytypowano rodziny, przeprowadzono wywiady środowiskowe, zawarto kontrakty socjalne). W kwietniu zostały zakupione nasiona, zgodnie z ustaleniami kontraktu rodziny do 13 maja rodziny miały wysiać nasiona. Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na koniec października. Wówczas te rodziny zbiorą wysiane warzywa, zrobią z nich przetwory. Cały projekt jest finansowany ze środków z budżetu gminy.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracja rodzin poprzez wspólną pracę (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, osoby i rodziny w kryzysie, samotni rodzice i rodziny wielodzietne itp.)

Celami szczegółowymi projektu są:

 • Utrzymywanie aktywności fizycznej i zdrowotnej
 • Usamodzielnienie, pobudzenie zaradności
 • Nauka współżycia w grupie i środowisku
 • Utrzymanie bądź obudzenie wiary w sens życia
 • Rozwijanie różnych zainteresowań
 • Stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania
 • Rozwijanie osobowości
 • Wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • Odciągnięcie dzieci i młodzieży od komputerów i innych cyfrowych wynalazków
 • Wyrobienie poczucia społecznej użyteczności
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
 • Adaptacja do nowych warunków życia
 • Podtrzymywanie dotychczasowych więzi rodzinnych
 • Niwelowanie agresji
 • Likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia
 • Podtrzymywanie pozytywnych relacji w kontaktach z pracownikami GOPS.

Jeśli osiągniemy zamierzone cele to planujemy realizację projektu w następnych latach.