Uczniowie z Zespołu Szkół w Repkach na wycieczce w Górach Świętokrzyskich

chatkaUczniowie z ZS w Repkach wzięli udział w trzydniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Po kilkugodzinnej podróży mogli podziwiać widoki górskie. Po zapoznaniu z historią Klasztoru Sióstr Bernardynek na Świętej Katarzynie, zaczerpnięciu wody ze Źródełka Świętego Franciszka, mającej moc leczenia oczu, zdobyli Łysicę - najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Następnie udali się do osady średniowiecznej w Nowej Hucie, gdzie mieli okazję poznać XII/XIV – wieczną rzeczywistość z całym kolorytem. W osadzie średniowiecznej spotkali jej mieszkańców skupionych na wykonywaniu swych codziennych zajęć. Zobaczyli warsztat garncarski, kowalski, obróbki drewna oraz gospodarstwo bartnika. Pobyt w osadzie uświadomił, że ulepienie glinianego garnka i utkanie płótna na ubranie to trudna sztuka.

Razem z panią przewodnik weszliśmy na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego i dotarliśmy na szczyt Góry Świętego Krzyża. W klasztorze, który powstał na początku XI wieku, zwiedziliśmy Muzeum Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, w kaplicy Oleśnickich widzieliśmy relikwiarz z cząstkami Drzewa Krzyża Świętego, w krypcie grobowej zasuszone zwłoki rodziny Oleśnickich. Następnie odbyliśmy krótki spacer po gołoborzach, podziwiając wspaniałe widoki Łysogór. Następnego dnia w ruinach zamku w Chęcinach wysłuchaliśmy historii tego miejsca. Chętni przymierzali rycerskie przyłbice, strzelali z łuku, z baszty podziwiali panoramę gór.

Kolejnym punktem wyprawy było zwiedzanie pałacu w Kurozwękach i przejazd wozem terenowym do osady bizonów. Wspaniałą lekcję przyrody przeżyliśmy w Jaskini Raj. Na wszystkich ogromne wrażenie wywarły liczące setki tysięcy lat skały. Przepiękne nacieki, stalaktyty, stalagmity, kolumny, które pobudzały naszą wyobraźnię. Niektórzy dostrzegli mieszkańców tego miejsca – pająki i nietoperze.

Ostatnim punktem programu był pobyt w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Wycieczka była okazją do poznania górskiego krajobrazu, fauny i flory Gór Świętokrzyskich oraz okazją do integracji uczniów. Opiekunami byli: Krystyna Cieciora, Urszula Sosna, Teresa Jaszczuki i Grzegorz Wawrecki – pilot wycieczki.