Przebudowa dróg gminnych we wsiach Rogów i Karskie gm. Repki

droga w RogowieW dniu 24 kwietnia 2017 r. Gmina Repki podpisała umowę na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karskie. Droga przebudowana zostanie na odcinku o długości ok. 0,400 km i szerokości jezdni 3,00 m. Wykonana zostanie podbudowa jezdni z kruszywa łamanego, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, pobocza żwirowe, przepust rurowy szer. 6 m oraz ustawione zostaną pionowe znaki drogowe. Całkowita wartość inwestycji to 135 741,82 zł.

droga w KarskieDrugą inwestycją jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów. Umowa z Wykonawcą robót została podpisana 5 maja 2017r. Prace budowlane wykonywane będą na długości ok. 0,468 km i szerokości jezdni 5,00 m.

W ramach zadania wykonane zostaną roboty pomiarowe, roboty ziemne, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, pobocza żwirowe oraz przepusty rurowe o dł. 36m. Wartość przedsięwzięcia wyniesie 303 597,73 zł.

Prace na drogach wykonywać będzie firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Regionalne Drogi Podlaskie Sp. z o.o. z Siedlec wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego z terminem zakończenia do 30 czerwca 2017 r. Całkowity koszt inwestycji w całości zostanie pokryty ze środków budżetu gminy Repki.