Gminny Dzień Strażaka w Jabłonnie Lackiej

srazakiKażdego roku w dniu 3 maja strażacy z Gminy Jabłonna Lacka obchodzą uroczystość Gminnego Dnia Strażaka. Nie bez przyczyny jest on obchodzony w tym właśnie dniu. Obchody połączone są ze świętem uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Jabłonna Lacka, Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy zebrali się na uroczystej zbiórce przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury by następnie móc uczestniczyć we mszy świętej ofiarowanej w intencji strażaków.

Święto Strażaka zawsze skłania do refleksji i należy tu podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna jest jedyną organizacją działającą już od drugiej połowy XIX wieku, istniejącą nieprzerwanie, niezależnie od zawirowań historycznych, politycznych i ustrojowych. Ochotnicze Straże Pożarne zawsze były i są nadal siłą łączącą społeczności lokalne, szczególnie wiejskie. Zarówno dawniej, jak i teraz, kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i mienia, to zawsze jako pierwsi meldują się strażacy. Kiedyś praca strażaków polegała prawie wyłącznie na gaszeniu pożarów, dziś samochody strażackie wyjeżdżają nie tylko do pożarów, ale także do wypadków drogowych, powodzi, katastrof. Praca na rzecz całego społeczeństwa, ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę i wszystko to zasługuje na najwyższe uznanie. Z okazji święta Wójt Gminy Wiesław Michalczuk złożył podziękowania za ofiarność i trud ponoszony przy wypełnianiu obowiązków strażaka, za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w pokonaniu trudnych zadań, chroniąc życie, zdrowie i mienie. W tych trudnych chwilach strażackiej służby niech czuwa i chroni Was Św. Florian - strażacki patron.