Podlaski Piknik Zawodowy

podmiankaCel pikniku

Pikniki zawodowe miałby na celu integrację społeczną pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej. Piknik przez zabawę pokarze różne branże zawodowe, które miałby stać się w przyszłości docelowym miejscem pracy naszych podopiecznych. Piknik przyczyni się również do wyboru szkoły średniej poprzez zapoznanie się z różnymi branżami zawodowymi. Piknik przyczyni się do zebrania całej grupy zawodowej jaka działa w danym województwie co spowoduje naturalne stworzenie się bazy zawodowej dla wychowanków w danym województwie. Korzyść jest obopólna, gdyż w wychowanku zaszczepimy chęć poszerzania swoich horyzontów a co za tym idzie pobudzimy jego motywację w sposób naturalny natomiast przyszły pracodawca będzie mógł się wykazać w firmie pomocą charytatywną dla potrzebujących oraz w przyszłości jego firma może pozyskać wyszkolonego i wykwalifikowanego pracownika.

Informację szczegółowe:

 1. Pikniki organizowane byłyby w każdym województwie raz na rok;
 2. Pikniki zbierałyby wychowanków pieczy zastępczej z całego województwa;
 3. Organizatorem pikniku byłby Władze Województwa wraz z Fundacją Program Pomocy Pierwsza Praca;
 4. Patronem Honorowym pikniku zostałoby Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Władze danego województwa;
 5. Udział wezmą dzieci od 6 roku – to bardzo ważne, aby rozbudzić marzenia i ambicje – ‘KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI?” – usprawnienie procesu usamodzielniania oraz podwyższenie efektywności aktywizacji zawodowej;
 6. Zapewniamy szereg atrakcji nie tylko dla starszych;
 7. Pierwszy Piknik odbędzie się w województwie Podlaskim;

Harmonogram pierwszego pikniku Wojewódzkiego:

 1. Uroczyste otwarcie pikniku przez organizatorów
 2. Przedstawienie idei pikniku zawodowego oraz programu pomocy pierwsza praca jako programu ogólnopolskiego
 3. Zaproszenie dzieci i młodzieży do uczestniczenia we wszystkich atrakcjach- dla najbardziej aktywnych przewidziane nagrody;
 4. Czas w różnych sferach pikniku
 5. Występy piosenkarzy/aktorów na scenie
 6. Konkursy o nagrodę/staż/praktykę z okolicznych firm
 7. Podsumowanie i uroczyste zakończenie oraz zaproszenie za rok.

OPIS STANOWISK:

1. SCENA

 • Wystąpienie organizatorów;
 • Wystąpienia aktorów/wokalistów;
 • Wystąpienie osób biznesu;

2. STREFA DLA NAJMŁODSZYCH

 • Dmuchane zamki/zjeżdżalnie;
 • Wata cukrowa;
 • Malowanie twarzy;
 • Zabawy z animatorem;
 • Konkursy z nagrodami;

3. STREFA SMAKU

 • Zarazem promowanie lokalnej kuchni;
 • Dostęp do ciepłego i zimnego posiłku;
 • Nauka gotowania;

4. JARMARK ZAWODOWY

 • Podzielony na branże zawodowe;
 • Całe stoisko przygotowuje sobie wystawca z danej branży;
 • Pokazanie zawodu dla wychowanków pieczy zastępczej;
 • Promowanie zawodu;

5. STREFA EDUKACUJNA

 • W tej strefie mogłyby się wystawiać lokalne szkoły z województwa;
 • Zrobić podział na liceum/technikum/szkołę branżową;
 • Każda ze szkół przygotowałaby swoją ofertę;
 • Młodzież mogłaby dowiedzieć się jakie są profile/klasy, co trzeba zrobić aby się dostać do danej szkoły;
 • Każda szkoła i tak przygotowuje takie oferty i sama organizuje pikniki zawodowe dotyczące ich profilu szkoły.

OCZEKIWANIA OD PRACODAWCÓW (FIRM)

 1. Pokazanie różnych zawodów jak wyglądają i na czym polega praca w danej firmie;
 2. Możliwość zorganizowania ekspresowego kursu lub szkolenia;
 3. Zorganizowanie wśród swoich pracowników zbiórki na nagrody w konkursach, które zostaną wręczone dzieciom w trakcie pikniku;
 4. Wsparcie finansowe lub w towarze w organizacji pikniku;
 5. Pomoc w organizacji przyjazdu i odwozu dzieci z rejonu województwa;
 6. Zapisy na praktyki lub staże;
 7. Inne – ewentualne pomysły własne.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA:

 • Piknik jest dedykowany tylko i wyłącznie wychowankom pieczy zastępczej!
 • Informacja o pikniku będzie rozsyłana tylko i wyłącznie do instytucji zainteresowanych, które działają na rzecz pieczy zastępczej.
 • Należy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim na pikniku a w szczególności zadbać o warunki dla dzieci i młodzieży.

Kilka słów o Fundacji:

Fundacja FBFundacja Program Pomocy Pierwsza Praca ma na celu aktywizowanie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 16 do 28 roku życia. Do tej grupy zaliczamy obecnych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Działania naszej mają wspierać jak również udoskonalać proces usamodzielniania przy współpracy ze wszystkimi instytucjami, które specjalizują się w przygotowaniu młodego człowieka w wejście w dorosłe życie.

Naszym priorytetowym zadaniem jest zapewnienie opieki pod kontem zawodowym przez ustalenie indywidualnej ścieżki kariery, kursy zawodowe, szkolenia oraz mentoring. Naszym marzeniem jest przygotowanie absolwenta, który w przyszłości będzie świadomym obywatelem, który realizuje swoje cele, marzenia poprzez satysfakcjonującą pracę.

KONTAKT: KAROLINA KULCZYCKA | Członek Zarządu Fundacji

tel. +48 882 670 990 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.